Uživatel:Martin.Soucek

Verze z 8. 9. 2017, 14:09, kterou vytvořil Martin.Soucek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Me.jpg

Jsem odborným asistentem a zástupcem ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví. Za podpory vedení FF UK a rektorátu UK jsem založil v roce 2013 projekt WikiSofia. Hlavní myšlenkou, ze které tento projekt vycházel a vznikl, bylo vytvoření mezifakultní platformy pro sdílení studijních a výukových materiálů pro humanitní a sociálně-vědní obory. Děkuji fakultě a univerzitě za podporu tohoto skvělého projektu.

Pískoviště