Uživatelka:Barbora.Obstova

Verze z 20. 1. 2015, 16:18, kterou vytvořila Barbora.Obstova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Barbora Obstová je studentkou magisterského studia Informačních studií a knihovnictví. Zde na Wikipedii je editorkou.“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Barbora Obstová je studentkou magisterského studia Informačních studií a knihovnictví.

Zde na Wikipedii je editorkou.