Historie verzí stránky „Uveďte typy a metody výzkumu v informační vědě, demonstrujte na příkladech a zmiňte aktuální výzkumy“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace