Zobrazení zdroje stránky Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.

Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Požadovanou činnost smějí provádět jen uživatelé ve skupině Uživatelé.


Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky.

Návrat na stránku „Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.“.