Zobrazení zdroje stránky Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?

Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Požadovanou činnost smějí provádět jen uživatelé ve skupině Uživatelé.


Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky.

Návrat na stránku „Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?“.