Historie verzí stránky „Vysvětlete problematiku řízeného a volného slovníku, paradigmatických a syntagmatických vztahů a prekoordinace a postkoordinace ve vztahu k pořádání a vyhledávání informací“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace