Webarchiv

Webarchiv je projekt Národní knihovny, který uchovává české dokumenty a bohemika vydaná po internetu.

Úloha

Webarchiv řeší vůbec samotný pojem a problematiku archivace internetových stránek a jejich obsahu. Také řeší jak tento sběr ukustečnit, třídit, uchovat a pak také zpřístupnit a to dlouhodobě. Používá se několik metod sběru dat.

Metody

Používány jsou tři typy archivace: Celoplošná, Výběrová a Tematická sklizeň.

Celoplošná sklizeň

Snaží se pokrýt celý "český"(s doménoo : .cz) web v daném čase. Provádí se jednou za rok.

Výběrová sklizeň

Uložného místa není neomezeně, a tak je budována kolekce hodnotných(historicky, kulturně, atp.) zdrojů s cílem vytvořit vzorek českého kulturního dědictví, jež vzniklo elektronicky.

Tematická sklizeň

Zabývá se tématy jež mají vetší ohlas v české společnosti například české volby, ale také například Povodně v roce 2002 či útok na redakci Charlie Hebdo.