Historie verzí stránky „Základní dokumenty knihovny - zřizovací listina, knihovní řád, organizační řád a další.“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace