Základy deskriptivní statistiky: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „'''Deskriptivní statistika''' (nebo též statistika popisná) se snaží shrnout, co jsme pozorovali. Často se totiž stává, že hodnoty, které jsme …“)
 
 
Řádek 1: Řádek 1:
'''Deskriptivní statistika''' (nebo též statistika popisná) se snaží shrnout, co jsme pozorovali. Často se totiž stává, že hodnoty, které jsme nasbírali, mají vysokou komplexitu a je tak těžké o datech mluvit. Deskriptivní statistika nám pomáhá tuto komplexitu značně zjednodušit, abychom byli schopní o nasbíraných datech přemýšlet. Je nutné si přitom ale vždy uvědomit, že jakákoli popisná statistika má své specifické způsoby, jak toto zjednodušení provádí, a tak se každá hodí pro jiné situace a účely.
+
'''Deskriptivní statistika''' (nebo též statistika popisná) nám slouží k tomu, abychom se vyznali v datech. Často se totiž stává, že hodnoty, které jsme nasbírali, mají vysokou komplexitu a je tak těžké o datech mluvit. Deskriptivní statistika nám pomáhá tuto komplexitu značně zjednodušit, abychom byli schopní o nasbíraných datech přemýšlet. Je nutné si přitom ale vždy uvědomit, že jakákoli popisná statistika má své specifické způsoby, jak toto zjednodušení provádí, a tak se každá hodí pro jiné situace a účely.
  
 
Základní dělení deskriptivní statistiky zahrnuje tři velká témata<ref name="Hendl">HENDL, J. <i>Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat</i>. 4. vydání Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.</ref> :  
 
Základní dělení deskriptivní statistiky zahrnuje tři velká témata<ref name="Hendl">HENDL, J. <i>Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat</i>. 4. vydání Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.</ref> :  
Řádek 7: Řádek 7:
  
 
Jednotlivé míry polohy,rozptylu a tvaru mají pak určitý vztah k [[Typy proměnných|typům proměnných]] (to ovšem neplatí absolutně!) a různým specifikám popisovaných dat. Obvykle potřebujeme více statistických indikátorů k dobrému popsání dané proměnné.
 
Jednotlivé míry polohy,rozptylu a tvaru mají pak určitý vztah k [[Typy proměnných|typům proměnných]] (to ovšem neplatí absolutně!) a různým specifikám popisovaných dat. Obvykle potřebujeme více statistických indikátorů k dobrému popsání dané proměnné.
 +
 +
Důležitou součástí popisování statistického souboru je [[Typy grafů|zobrazování dat v grafech]]. Díky vizualizacím toho dokážeme o nasbíraných hodnotách kolikrát říci více, než několika odstavci textů.
  
  

Aktuální verze z 5. 10. 2016, 20:21

Deskriptivní statistika (nebo též statistika popisná) nám slouží k tomu, abychom se vyznali v datech. Často se totiž stává, že hodnoty, které jsme nasbírali, mají vysokou komplexitu a je tak těžké o datech mluvit. Deskriptivní statistika nám pomáhá tuto komplexitu značně zjednodušit, abychom byli schopní o nasbíraných datech přemýšlet. Je nutné si přitom ale vždy uvědomit, že jakákoli popisná statistika má své specifické způsoby, jak toto zjednodušení provádí, a tak se každá hodí pro jiné situace a účely.

Základní dělení deskriptivní statistiky zahrnuje tři velká témata[1] :

  1. Metody popisování polohy - zahrnuje pojmy jako modus, medián, průměr, které popisují, kde se zhruba hodnoty nacházejí.
  2. Metody popisování rozptylu - zahrnuje pojmy jako rozptyl, směrodatná odchylka, průměrná odchylka, které popisují disperzi hodnot (jak moc se od sebe hodnoty liší).
  3. Metody popisování tvaru - zahrnuje pojmy jako šikmost, špičatost, tedy jaký má distribuce hodnot tvar.

Jednotlivé míry polohy,rozptylu a tvaru mají pak určitý vztah k typům proměnných (to ovšem neplatí absolutně!) a různým specifikám popisovaných dat. Obvykle potřebujeme více statistických indikátorů k dobrému popsání dané proměnné.

Důležitou součástí popisování statistického souboru je zobrazování dat v grafech. Díky vizualizacím toho dokážeme o nasbíraných hodnotách kolikrát říci více, než několika odstavci textů.  1. HENDL, J. Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 4. vydání Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.