Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky

Každá lidská společnost se potýká s jinými faktory, které ovlivňují její existenci. Pokud budeme hovořit o té současné, tak asi nejvýznamějším faktorem je zapojení nových technologií do lidského života, což ovlivnilo prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Je tedy přirozené, že došlo ke změnám i u řady podnikových paradigmat.

Financování

Změny ve financování vyplývají zejména z toho, že můžeme čerpat informace v aktuálním čase v podobě kumulativních informací i detailů, což přináší i výhodu přesnějšího plánování. Změnily se platební metody a forma bezhotovostního převodu peněz je samozřejmostí a pro podniky nutností. Objevují se také nové digitální komodity viz. Blockchain


Velkou změnu přinesla i Payment Services Directive (známá jako PSD2 Směrnice), která byla přijata v roce 2015 a v České republice byla převedena do legislativy 13.1.2018 novým zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb. Tato směrnice umožňuje:

  • Zadat platební příkaz ze svého účtu v bance v aplikaci třetí strany
  • V aplikaci třetí strany zobrazit seznam účtů, zůstatky na účtech a historii transakcí.
  • Vydavateli platební karty ověřit v bance, zda-li je na účtu dostatečný zůstatek pro provedení transakce (na dotaz banka odpovídá pouze Ano/Ne)[1]

Směrnice tak umožnila vznik FinTech firem , které vytvářejí aplikace nad daty bank např. Richiee, George...


Objevují se i nové typy financování:

Crowdsourcing

Hlavním rysem tohoto nového financování je to, že negeneruje zisk z prostředků, které žadateli poskytneme. Odměnou za zapůjčení finančních prostředků může být například podepsaná kniha. Nicméně se očekává velká finanční gramotnost , protože je potřeba vědět, do čeho investovat.

Např. Startovač

Peer-to-peer lending

Jedná se o platformy, které zprostředkovávají kontakt mezi lidmi, kteří nabízí a poptávají půjčku. [2]

Např. Zonky


Zaměstnanci


  1. ČSOB (2018) Manuál třetí strany. Dostupné zde: https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15236928/psd2-manual-pro-treti-strany.pdf
  2. Peníze.CZ (2014)Lidé lidem. Peer-to-peer půjčky: Snažší cesta k úvěru i výhodná investice. Dostupné zde: https://www.penize.cz/spotrebitelske-uvery/293583-lide-lidem-peer-to-peer-pujcky-snazsi-cesta-k-uveru-i-vyhodna-investice