Znakový jazyk

Znakový jazyk

Znakový jazyk je plnohodnotný, přirozený komunikační systém, vytvářený pomocí specifických vizuálně pohybových prostředků: tvary rukou, jejich pohyby umístěním v prostoru ,mimikou, pozicemi hlavy a horní částí trupu. Znakový jazyk se vytvářel spontánně v jednotlivých komunitách neslyšících a dále se rozvíjel. Znakový jazyk není univerzální, v každé zemi se liší. Uživateli znakového jazyk jsou převážně lidé se sluchovým postižením, jejich rodina a přátelé. Využívají ho též i tlumočníci nebo lidé s poruchou řeči.
=== Historie ===