Databáze databází, jejich vývoj, příklady a využití v rešeršních službách.

(přesměrováno z Co jsou databáze databází: uveďte a významné rysy jejich hlavních reprezentantů ve světovém měřítku (včetně specifik jejich záznamů))

Databáze databází (DBDB) je specifický produkt automatizace informačních činností, reprezentuje společenskou potřebu registrovat i efektivně vyhledávat a zpřístupňovat primární databázové informační zdroje.[1]

Předchůdci DBDB

 • Předchůdci – bibliografie bibliografií, vznikaly od 17. stol., nebo referenční příručky – vznik konec 19. stol.
 • Nejvýznamnější bibliografie bibliografií – Theodor Besterman – Světová bibliografie bibliografií.
 • Referenční příručky – typické informační pomůcky, registrují bibliografické i jiné informační materiály v tradiční a elektronické formě, oborové a univerzální – rysy: výběrovost, didaktické zaměření (využití pro výuku profesionálů oboru) a aktuálnost (aktualizovaná vydání).
 • Např. Průvodce referenčními knihami – americký nebo Zdroje bibliografické práce – francouzský,…

Vznik a vývoj registračních DBDB do konce 20. století

 • Funkce: registrační, informační, propagační a komunikační – východiskem rešeršních služeb.
 • Posun nejen v přístupu k DB, ale také v předmětu registrace DBDB – nové typy informačních zdrojů a služeb – digitální knihovny, elektronické archivy, online dostupné DB.
 • První významné DB – 60. léta 20. století.
 • Nárůst DB – s rozvojem informačního průmyslu.
 • 1974 v rámci časopisu Bulletin of the American Society for Information Science – rubrika Databases – příprava – Martha E. Williams z VŠ knihovní a informační vědy na Univerzitě v Illinois.
 • Registrace primárních DB – od 1975 registrována v databázi a na jejím základě vycházela seriálová publikace Computer-readable bibliographic data bases. V roce 1979 – již cca 300 DB.
 • V r. 1981 – více než 600 DB, 1985 – cca 2300 DB. Změna názvu seriálu – Computer-readable data bases
 • Báze CRD se stala v roce 1987 majetkem společnosti Gale Research. Ta začala publikovat tištěný výstup com-puter-readable databases : a directory and data sourcebook.
 • Přístup k bázi CRD zajišťoval DIALOG, v r. 1991 – více než 4 000 DB.
 • Jiná společnost – Cuadra Associates – v r. 1979 zahájila také registraci online dostupných DB – seriálová publikace Directory of online databases.
 • V r. 1990 společnosti Cuadra a Elsevier zahájily publikování seriálové publikace Directory of portable data-bases.
 • V r. 1992 se Cuadra a Elsevier sloučily s Gale a vznikla DB Adresář databází společnosti Gale (Gale Directory of databases – v r. 1995 více než 5 300 záznamů.

Typologie DBDB a jejich producenti

Produkují dnes hlavně renomované zahraniční společnosti nebo firmy.
Největší význam mají celosvětové registrace databází.

4 typy:

 1. DBDB univerzální mezinárodní
 2. DBDB databázových center
 3. DBDB, resp. katalogů DB vydavatelů bází na CD-ROM
 4. DBDB, resp. katalogů nebo seznamů DB zprostředkovatelů DB

Zpravidla 3 typy záznamů v DBDB

 1. Záznamy DB a případně dalších informačních produktů
 2. Záznamy producentů DB
 3. Záznamy DB center a zprostředkovatelů DB

Univerzální mezinárodní DBDB

Databáze Gale Directory of Databases

 • Producent – The Gale Group, součástí The Thompson Corporation
 • Vznik spojením tří DBDB – Gale, Cuadra a Elsevier
 • Největší DBDB registračního typu na světě, registruje relativně všechny veřejně dostupné DB.
 • 15 600 záznamů DB, 4 000 záznamů producentů, 3 100 záznamů distributorů
 • Záznamy jsou velmi podrobné, řada údajů jak formální, tak věcné povahy
 • Dostupné online, i lokálně (na CD-ROM, disketách, magnetických páskách)
 • Komerční online zpřístupňování – Dialog, datastar, online přes WWW producenta
 • Důležitý selekční údaj – typ záznamu: online DB, přenosné DB, producenti online DB, producenti přenosných DB, zpřístupňovatelé online DB, zpřístupňovatelé přenosných DB
 • Také typ DB: zvukové, bibliografické, nástěnky, slovníky, adresáře, plnotextové, obrazové, číselné, vlastnosti, programy, statistické, časové řady, obchodní, video

DBDB STN GUIDE

 • Mezinárodní DB centrum STN International
 • Více než 210 DB
 • Dostupné online přímo v DB centru STN
 • Oficiální producent – Americká chemická služba CAS
 • Na WWW DB centra STN – úplné texty popisů DB, i věcně uspořádaný seznam DB

DBDB databázových center

DB (katalog) produktů a služeb centra OVID

 • OVID Technologies – vznik 1988 - patří pod Wolters Kluwer U.S. Corporation, sídlo v New Yorku
 • Cca 230 DB, specializace na biomedicíncké obory
 • DB katalogu zdarma přes WWW – umožňuje: prohlížení seznamu všech produktů a služeb nebo přímé vyhledávání záznamů DB
 • Výsledky vyhledávání vedou nejdříve k zobrazení seznamu zkrácených záznamů, poté lze získat pomocí hypertextového odkazu úplný záznam databáze, který obsahuje
 • Hypertextový odkaz na popis databáze ve formátu PDF
 • Název databáze a její producent
 • Základní bibliografické údaje
 • Poznámka k obsahu a charakteru databáze
 • Abstrakt
 • Hlavní předmětová kategorie
 • Obchodní informace, vč.nabídky k vyzkoušení databáze a nabídky souvisejících darabází

DB databází společnosti EBSCO

 • EBSCO Information Services – vznik 1944 – sídlo Alabama
 • Významná americká vydavatelská a informační instituce
 • Online zpřístupňování DB i úplných textů časopisů – „agregátor“ – na základě smluvním kupuje od významných producentů DB (cca 100) a úplné texty časopisů a jejich kombinace nabízí v různě variovaných službách v rámci vyhledávacího rozhraní EBSCO Publishing
 • Úvodní stránka katalogu – umožňuje prohlížení DB pro následující instituce: akademické, biomedicíncké, administrativní, školní, specializované nebo veřejné knihovny
 • Záznam - zkratka a název DB, anotace, odkaz na doplňkový informativní text o DB, odkaz na žádanku o možnost vyzkoušení zdroje

Zdroje

Reference

 1. BRATKOVÁ, Eva. Databáze databází [online]. Praha: Univerzita Karlova. FF UK v Praze. Ústav informačních studií a knihovnictví., 2007, , 41 stran [cit. 2016-07-22]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Datab%C3%A1ze-datab%C3%A1z%C3%AD_Bratkov%C3%A1.pdf

Související články

Databáze

Klíčová slova

databáze databází