Edward C. Tolman

(přesměrováno z Edward Ch. Tolman)

Život

 • Americký psycholog, hlavní představitel neobehaviorismu
 • Zabýval se studiem reakcí koček a potkanů
 • Svůj přístup nazývá účelovým behaviorismem
 • Staví na zjištění, že potkani ve svém chování vykazují zvláštní cílové zamětení, očekávání, manipulaci a hledání cílového objektu
 • Sada zprostředkujících proměnných v organismu:
 • Podnět
 • Dědičnost
 • Minulý trénink
 • Momentálně vyvolaný fyziologický stav
 • Řada významných ocenění, čestných doktorátů věd, členství a funkcí
 • Dílo: Purposive behavior in animals and man

Teorie

 • Nesouhlasí s Watsonem v řešení základního vzorce chování
 • Mimořádný význam v obsahu a způsobu chování přisuzuje jeho cílovému zaměření
 • Tato zaměřenost se vřazuje mezi podnět a odezvu jako intervenující osobnostní proměnný
 • Vzniká tedy rovnice podnět (stimulus) – organismus (organism) – reakce (reaction)
 • S-O-R

Pudy

 • Hlavní intervenující proměnná
 • Impulsy či motivy tlačící jedince uspokojovat nějakou potřebu
 • Jsou mostem mezi situací a chováním
 • Způsobují, že organismus projevuje tendenci jednat za určitých podmínek určitým způsobem
 • Rozlišení:
 • Pudy prvého řádu
 • Chutě či averze
 • Spojené se specifickou fyziologickou excitací
 • Prvotní základna pro chování jedince, na které vyrůstá motivační stavba
 • Pudy druhého řádu
 • Podoba průbojnosti, družnosti, konstruktivnosti atd.
 • Nemají fyziologickou bázi -> sociálně naučené
 • Transportuje tak hypotézy psychodynamicky orientovaných koncepcí do neintrospektivní terminologie behaviorismu