Lokomotorický vývoj kojence

(přesměrováno z Lokomotorický vývoj)
 • Jaroslav Koch - motorický vývoj - autor metodiky pro jeselské instituce
 • vyučoval učitelky a pečovatelky, jak o děti pečovat, aby co nejvíc vynahradily rodiče
 • normy většinou vycházejí z Gesella

vyšetření kojence:

 • Vývojová škála Bayleyové
 • Pražská metoda vyšetřování kojence (Šoková)
 • Gesellova vyšetřovací škála

1. měsíc

 • schopno různých pohybů, většinou v souvislosti s reflexní výbavou
 • leze po bříšku, krátce fixuje předmět (to je projevuje celkovým znehybněním)
 • na krátko zvedá hlavičku, sleduje předmět očima
 • projevuje se uchopování bez sledování očima
 • chvíli vydrží sledovat hodně barevný předmět v jeho zorném poli
 • zpozorní při výrazných zvucích (+ objímací reflex)
 • matky dokáži rozlišit zvuky (např.: při hladu, bolesti, problému…)
 • projevuje se prosociální chování

2. měsíc

 • mírné zvednutí hlavy na zádech i na břiše, i v náruči
 • sleduje hračku v úhlu 90˚ - jde za ní pohledem
 • podrží si hračku a křečovitě si ji dokáže dát do zorného úhlu
 • nekoordinované pokusy zaměření aktivity na cíl (očima, tělem)
 • očima pozoruje pohyb osoby, dokáže přijímat tekutiny lžičkou
 • zpozorní při slyšeném hlasu
 • projevuje se radostná aktivita, když se někdo/něco milého objeví/přistoupí k postýlce
 • většinou radostné projevy na koupání

3. měsíc

 • převaluje se celým tělem, někdy až o 180˚
 • otáčí hlavičku a sleduje hračku do 180˚
 • udrží hlavičku nad podložkou, opírá se o loketní klouby při ležení na břiše → tím posiluje šíjové svaly a dokáže se rozhlížet
 • snaha dosáhnout předměty, sleduje očima drobné pohyby předmětů
 • drží hračku a trhavými pohyby ji dostane do zorného úhlu a pohybuje s ní, mává
 • vyjadřuje radost a údiv, směje se (důležitý moment pro přijetí dítěte rodiči, kteří ho do teď nepřijali)
 • už se dá zklidnit hlasem, hudbou
 • složité chování při jídle
 • z asymetrické polohy přechází do symetrické, uvolňují se mu ruce (už je nemá sevřené) → aktivní uchopování
 • s pomocí chvíli sedí (podložené polštáři) →sleduje jiný horizont světa (nový pohled) – má při tom kulatou páteř → po chvíli přepadne
 • začíná se diferencovat křik a projevuje se klidné broukání, zpravidla dlouhých samohlásek (když se mu některá zalíbí, opakuje ji)

4. měsíc

 • zvedá hlavu a ramena, opírá se o natažené lokty (už ne o předloktí) a při tom umí zvedat jednu ruku a sáhnou pro něco → stimuluje to dlaně a rozvoj pro plazení
 • chvíli dokáže stabilněji sedět a při tom dokáže něco uchopit
 • vydává různé zvuky
 • intenzivně si zkoumá ručičky a nožičky → počátek vnímání sebe sama (doba, kdy se dítě kousne, štípne ochutnává se) – stejným způsobem zkoumá tělo matky → odlišení toho, co je ono a co je matka

5. měsíc

 • aktivně se převaluje
 • drží bezpečně trup a hlavičku nad podložkou
 • rozhoupává se do lezení → reflexivní plazení – pak vymizí – pak rozhoupávání se (svaly už jsou na to připraveny)
 • sahá aktivně po předmětech, uchopuje je, umí mít dva předměty v rukách a je „nervózní“, když vidí ještě třetí hračku, která se mu líbí a chce jí
 • sedí jen s lehkou oporou
 • když je drženo, opírá se pevně nohama o podložku (není to reflexivní)
 • umí projevovat spokojenost a nespokojenost už jen modulací hlasu, dá najevo, že nechce být rušeno (např. od hry)

6. měsíc

 • samo se přitahuje do sedu
 • stále důležité spojení ruka – pusa
 • odliší souhlas a nesouhlas zabarvením hlasu a dokáže rozeznat změny v hlasu (hádání rodičů → rozpláče se)
 • rádo si v sedě hraje u stolu – hrabavým pohybem sbírá věci z rovné plochy
 • soustředí pozornost na řadu předmětů před sebou (rozptýlí pozornost)
 • očima dá najevo, že chce něco podat
 • velmi se zdokonaluje modulace hlasu → lálání a dá jím najevo svou spokojenost

7. měsíc

 • plazí se za hračkou, přendává si jí z ruky do ruky a při plazení si ji sebou nese
 • umí se posadit, stavět se
 • při hlasových projevech zdvojuje (mama, dada,…) → je to silně rodiči posilováno
 • umí si samo držet i předměty, které jí, nebo láhev
 • negativní reakce na cizí lidi (pláč)

9. měsíc

 • aktivně navazuje sociální kontakt s dospělým, snaží se na něj žvatlat, natahuje k němu ruce
 • je šťastné, že se může obsluhovat (nakrmit se,…)
 • umí uchopovat drobné předměty – nebezpečí
 • dobře se orientuje v bytě, schovává si věci na různých místech
 • při sezení si je jisté – naklání se přitom, sedí jak dlouho chce
 • aktivní lezení, rozšiřuje se akční rádius )dítě chce vše poznat – už mu nestačí jedna místnost)
 • už umí boční chůzi (s držením) a někdy ještě spadne, ale šikovně – umí to
 • fáze klíšťového uchopování (baví ho sbírat drobné předměty)
 • rozumí drobným výzvám (udělej "pacipaci", ukaž jak jsi veliký, udělej papa)

Zdroje