Muzeum

(přesměrováno z Muzea)

Muzeum je nevýdělečná instituce, která má za úkol společnost vzdělávat, vychovávat a rozvíjet. Muzea jsou volně přístupná veřejnosti a návštěvníci si mohou prohlížet vystavené exponáty všeho druhu.

Rozdělení

Dle svého obsahu se rozlišují na muzea všeobecná a specializovaná. Všeobecná muzea jsou nejčastěji vlastivědná, specializovaná jsou archeologická muzea, umělecká muzea, historická muzea, etnografická muzea, přírodovědná muzea, geologická muzea, muzea vědy, vojenská muzea a průmyslová muzea.[1] Uvnitř budov se nachází tzv. expozice či výstavy, což jsou muzejně prezentační formy, nebo také depozitáře. Expozice je dlouhodobá činnost, při které muzeum prezentuje své sbírkové předměty. Většinou minimálně 2 roky, optimální délka je 10 let. Výstava je oproti expozici kratší, na jakékoli zpracovatelné téma a je mnohem více detailnější. V obou případech je veřejnosti přístupná. Naopak depozitářem se nazývá místnost veřejnosti nepřístupná, ve které jsou uchovávány sbírkové předměty. U prostor depozitářů se klade důraz na zachování stabilního klimatu, aby se předešlo degradaci materiálů.[2]

Historie

Za nejstarší muzeum je považováno Šeršníkovo muzeum, které bylo založeno r. 1802 (dnes se nachází na území Polska) a jehož zakladatelem je Leopold Jan Scherschnik. Má bohatou sbírku přírodnin a nachází se v něm také knihovna. Na druhé místo se řadí Gymnazijní muzeum v Opavě, nověji přejmenováno na Slezské zemské muzeum, které bylo založeno r. 1814 a je třetí největší institucí svého druhu v ČR.

Národní muzeum

Národní muzeum bylo založeno r. 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum a je považováno za největší muzejní instituci v ČR. Je ústředním státním muzeem se sbírkotvornou, metodickou a vědeckou funkcí a jeho úkolem je rozvíjet národní identitu. Národní muzeum tvoří pět odborných ústavů: Historické muzeum, Přírodovědecké muzeum, Knihovna Národního muzea, Muzeum české hudby a Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. [3]

Co NM nabízí?

 • výstavy
 • virtuální prohlídky
 • mobilní aplikace
 • stálé expozice
 • akce pro návštěvníky-přednášky v nové budově Národního muzea
 • akce pro rodiny s dětmi
 • akce pro školy
 • studovnu a badatelnu
 • soutěže

Centrální evidence sbírek (CES)

CES je seznam muzejních sbírek volně přístupným pro veřejnost a bezplatný registr vedený na internetu, který vede od roku 2002 Ministerstvo kultury ČR. Obsahem je název a data o vlastníkovi a správci.

Muzea ve světě

Metropolitní muzeum umění

Metropolitní muzeum umění (* 1870) se nachází v New Yorku na okraji Central Parku a je považováno za nevětší a nejstarší muzeum v USA. Ve své sbírce má nejméně 2 miliony uměleckých děl.

Muzeum Louvre

Jedno z největších muzeí na světě se nachází v Paříži, hlavním městě Francie, v Paříži. Sídlí v palácovém komplexu Palais du Louvre, které je bývalým sídlem francouzských králů. Za Velké francouzské revoluce roku 1793 byl Louvre neoficiálně otevřen jako veřejné muzeum. Celkově se v muzeu nachází sedm oddělení, každé má svého správce, který řídí tým znalců, historiků umění a konzervátorů. V muzeu je celkem 450 000 objektů v expozici.

Galerie

Odkazy

Reference

 1. Muzea. Wikipedia: the free encyclopedia [online] Wikimedia Foundation, 2001- [cit.2015-12-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum
 2. Wikipedia- depozitáře.[online] Dostupné z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Depozit%C3%A1%C5%99
 3. Národní muzeum[online]. Dostupné z:http://www.nm.cz/.

Externí odkazy

Doporučená literatura

 • Muzea a galerie v České Republice- kapesní encyklopedie. FRIČOVÁ, Yvonna (ed.). Muzea a galerie v České republice: [kapesní encyklopedie]. 1. vyd. Praha: Titanic, 1999, 222 s. ISBN 80-85909-51-0.
 • Muzeum umění. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015, 992 nečíslovaných stran. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-4906-3.
 • BENNETT, Tony. The birth of the museum: history, theory, politics. 1st pub. New York: Routledge, c1995. Culture: policies and politics. ISBN 0-415-05387-0.

Klíčová slova

muzeum, Národní muzeum, Ministerstvo kultury