Vymezení oboru psychologická metodologie

(Přesměrováno z Psychologická metodologie)

V rámci psychologické metodologie jsou rozvíjeny různé metody psychologického výzkumu. Metodologie umožňuje nalézt vhodnou metodu k tomu být úspěšnější, něčeho dosáhnout - zabývá se tím, jak tvrzení odvozovat a dokazovat/prověřovat, že jsou pravdivá.
Metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování, od hodos, cesta) je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. Patří do teorie či filosofie vědy a obecněji do epistemologie:

Metodologie ve zkratce:

  • umožňuje nalézt vhodnou metodu k tomu, být úspěšnější; zabývat se tím, jak tvrzení odvozovat a prověřovat
  • metodologii lze chápat jako specifickou strategii získávání, analyzování a interpretace dat
  • systém určitých myšlenkových postupů, které nám umožní identifikovat problém, popsat ho a řešit
  • kritické zkoumání vědeckých metod, a to jak obecně, tak i pro určitou vědu; součást teorie vědy