Strukturalismus (Psychologie)

(přesměrováno z Strukturalismus)

Strukturalismus je starší psychologický směr, který kladl rovnítko mezi psychologickým poznáním a rozkladem vědomí na prvky metodou introspekce. K hlavním představitelům patřil Wilhelm Wundt[1] a jeho žák Edward Titchener, který přinesl Wundtovy myšlenky do USA.[2] Wundt věřil, že psychologie je věda o vědomé zkušenosti a že zkušení pozorovatelé by mohli přesně popsat myšlenky, pocity a emoce skrze introspekci. Titchener pak na základě svých rozborů rozlišil tři základní mentální elementy, a to počitky, představy a pocity. Současným psychologům se strukturalismus jeví jako umělá a málo významná psychologická škola.[2]

Zdroje

Reference

  1. Hartl Pavel, & Hartlová Helena. (2010). Velký psychologický slovník. (Vyd. 4., V Portálu 1., 797 s.) Praha: Portál.
  2. 2,0 2,1 Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. (Vyd. 1., 328 s.) Praha: Grada Publishing.