Historie verzí stránky „ČSN ISO 214 - Dokumentace. Abstrakty pro publikace a dokumentaci“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace