Historie verzí stránky „Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie/old“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace