Historie verzí stránky „Diskuse:Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 20. 6. 2015, 14:19Barbora.Obstova diskuse příspěvky 1 000 bajtů +1 000 Založena nová stránka s textem „Děkuji za velmi pěkné zpracování článku. Chválím reference, strukturu i správně použitý obrázek, dovolím si jen pár připomínek. * Státni…“