Diskuse:Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.

Verze z 12. 6. 2017, 16:05, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Děkuji za heslo. Po formální stránce je v pořádku. --~~~~“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)