Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Závislosti

 • Psychoaktivní látky – všechny látky, které ovlivňují psychiku (od kafe po halucinogeny)
 • Akutní intoxikace – akutní stav, který je přechodný
  • každá látka má určitou svojí dávku a každý člověk má nějaké své nastavení a podle toho, jak se tyto dva faktory sejdou, může u člověka dojít ke změně jeho fungování (u různých lidí může být akutní intoxikace vyvolána po různých dávkách)
  • záleží to tedy na premorbidní osobnosti, na typu látky a na její dávce
  • ztráta vědomí, hrozí kardio-respirační selhání → často akutní intoxikace souvisí s ohrožením života
 • Abúzus – tzv. škodlivé užívání
  • stav, kdy dlouhodobé požívání té látky poškozuje zdraví a to jak na úrovní somatické, tak psychické
  • tito lidé podhodnocují dávky, bagatelizují to dlouhodobé užívání, zastírají, že by měli problém, mají tendenci manipulovat svým chování
  • časový faktor pro diagnostikování abúzu: požívání látky pravidelně po jeden měsíc nebo opakovaně během roku
 • Syndrom závislosti – má jasné kritéria:
1. člověk baží po té látce a vyhledává ji
2. má obtíže s kontrolou a mírou dávky
3. užívání i přesto, že ví, jaké z toho bude mít problémy (např.: ví, že ho opustí rodina, vyhodí ho z práce, že ho pak vyhodí od zkoušky)
4. upřednostňuje požití látky před jakoukoli jinou činností

→ pokud se tyto kategorie objevují pravidelně (během toho měsíce, roku), můžeme hovořit o závislosti

 • Odvykací syndrom – objevuje se po částečném nebo úplném odnětí té látky
  • psychická úroveň: úzkost, neklid, nejistota, strach, halucinace, nastraženost, podezíravost
  • somatická úroveň: poruchy spánku, nechutenství, zvracení, křeče, bolesti, bušení srdce, zvýšený tlak, pocení
  • tento stav může být ještě komplikován deliriem

Alkohol

 • nejvíce zneužívaná látka, nejlépe dostupná
 • akutní intoxikace má 4 fáze:
  • 1. Fáze excitace
- do 1 promile
- je veselý, rozjařený, snížené zábrany, komunikuje, všemu se směje
- zpomalují se smyslové funkce a smyslová a motorická aktivita, koordinace
- laicky označováno za stav podnapilosti
- Prohloubená excitace
- do 1,5 promile
- velmi zhoršena motorika, zvlášť koordinace sluchové, zrakové a motorické činnosti (netrefí se klíčem do zámku, trvá mu než na něco zareaguje)
- emoce jsou stále ještě pozitivní
  • 2. Stav střední opilosti
- do 2 promile
- člověk je vznětlivý, zlostný, agresivní, popudlivý, vrávorá, padá, motorika je hrubá, emoce jsou hodně kolísavé (střídá se pláč se smíchem)
- jakýsi hypnotický stav → upadá do lehkého stavu změny vědomí (usíná, ale probere se)
  • 3. Těžká opilost
- do 3 promile
- výrazná porucha rovnováhy, motoriky, blábolí, není schopen artikulovat
- stádium narkotizační → útlum vědomí je hlubší, mohou se potlačit i reflexy (může se pomočit, pokálet)
  • 4. Asfiktická fáze
- nad 3 promile
- těžká intoxikace, těžce porušeno vědomí, hrozí komatózní stav a asfyxie (vdechnutí zvratků)
- může dojít k úmrtí (snižuje se kardiorespirační reflex)
 • zvláštní případy akutní intoxikace:
 • Palimpsest
- okénko ve vědomí
- jde o krátký časový úsek úplné intoxikace s úplnou nebo částečnou anterográdní amnézii, kdy je narušena kvalita vědomí (ne kvantita)
- chová se jakoby normálně, ale pak si to nepamatuje
- je predispoziční → někdo to mívá, někdo ne
- je to reakce těla na množství té látky
 • Patická opilost
- tzv. patologická intoxikace
- chorobný, krátkodobý stav poruchy vědomí, který vzniká jako patická reakce na malé množství alkoholu
- je to u lidí, kteří nemají žádné enzymy pro odbourávání alkoholu
- i po tom malém množství alkoholu (např.: bromhexinové kapky proti kaši) dojde k intoxikaci → za žádných okolností nesmí požívat alkohol, ani nic obsahující alkohol
- člověk zjistí, že tím trpí až po prvním požití alkoholu
- okamžitě se mění chování, často je vzteklý, agresivní, popudlivý
- není porušena motorika (nevrávorá), vypadá jako v deliciózním mrákotném stavu
- jako diagnóza se to objevuje málo
 • neexistuje vyléčený alkoholik, je to jen abstinující alkoholik

Komplikace odvykací syndrom × delirium

 • delirium nenastává ihned po vysazení alkoholu, ale asi až po 48 hodinách od posledního požití
 • zvýšený tlak, žaludeční nevolnost, třes, pocity na zvracení, motaní hlavy, strach, úzkost, upocenost
 • ne všichni alkoholici se propijí do deliria, zaleží to na organismu člověka, je to pouze riziko, které může nastat

Diferenciální diagnóza

 • alkoholismus může být zaměněn za závislost na benzodiazepinech (např.: halucinogeny) → provést zkoušku alkoholu v dechu
 • můžeme potkat alkoholika, který ale zapíjí úzkost či deprese → pak neléčit na závislost, ale na úzkost a depresi