Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

 • Psychoaktivní látky – všechny látky, které ovlivňují psychiku (od kafe po halucinogeny)
 • Akutní intoxikace – akutní stav, který je přechodný
  • každá látka má určitou svojí dávku a každý člověk má nějaké své nastavení a podle toho, jak se tyto dva faktory sejdou, může u člověka dojít ke změně jeho fungování (u různých lidí může být akutní intoxikace vyvolána po různých dávkách)
  • záleží to tedy na premorbidní osobnosti, na typu látky a na její dávce
  • ztráta vědomí, hrozí kardio-respirační selhání → často akutní intoxikace souvisí s ohrožením života
 • Abúzus – tzv. škodlivé užívání
  • stav, kdy dlouhodobé požívání té látky poškozuje zdraví a to jak na úrovní somatické, tak psychické
  • tito lidé podhodnocují dávky, bagatelizují to dlouhodobé užívání, zastírají, že by měli problém, mají tendenci manipulovat svým chování
  • časový faktor pro diagnostikování abúzu: požívání látky pravidelně po jeden měsíc nebo opakovaně během roku
 • Syndrom závislosti – má jasné kritéria:
1. člověk baží po té látce a vyhledává ji
2. má obtíže s kontrolou a mírou dávky
3. užívání i přesto, že ví, jaké z toho bude mít problémy (např.: ví, že ho opustí rodina, vyhodí ho z práce, že ho pak vyhodí od zkoušky)
4. upřednostňuje požití látky před jakoukoli jinou činností

→ pokud se tyto kategorie objevují pravidelně (během toho měsíce, roku), můžeme hovořit o závislosti

 • Odvykací syndrom – objevuje se po částečném nebo úplném odnětí té látky
  • psychická úroveň: úzkost, neklid, nejistota, strach, halucinace, nastraženost, podezíravost
  • somatická úroveň: poruchy spánku, nechutenství, zvracení, křeče, bolesti, bušení srdce, zvýšený tlak, pocení
  • tento stav může být ještě komplikován deliriem

Alkohol

 • nejvíce zneužívaná látka, nejlépe dostupná

Akutní intoxikace

 • akutní intoxikace má 4 fáze:
  • 1. Fáze excitace
- do 1 promile
- je veselý, rozjařený, snížené zábrany, komunikuje, všemu se směje
- zpomalují se smyslové funkce a smyslová a motorická aktivita, koordinace
- laicky označováno za stav podnapilosti
- Prohloubená excitace
- do 1,5 promile
- velmi zhoršena motorika, zvlášť koordinace sluchové, zrakové a motorické činnosti (netrefí se klíčem do zámku, trvá mu než na něco zareaguje)
- emoce jsou stále ještě pozitivní
  • 2. Stav střední opilosti
- do 2 promile
- člověk je vznětlivý, zlostný, agresivní, popudlivý, vrávorá, padá, motorika je hrubá, emoce jsou hodně kolísavé (střídá se pláč se smíchem)
- jakýsi hypnotický stav → upadá do lehkého stavu změny vědomí (usíná, ale probere se)
  • 3. Těžká opilost
- do 3 promile
- výrazná porucha rovnováhy, motoriky, blábolí, není schopen artikulovat
- stádium narkotizační → útlum vědomí je hlubší, mohou se potlačit i reflexy (může se pomočit, pokálet)
  • 4. Asfiktická fáze
- nad 3 promile
- těžká intoxikace, těžce porušeno vědomí, hrozí komatózní stav a asfyxie (vdechnutí zvratků)
- může dojít k úmrtí (snižuje se kardiorespirační reflex)
 • zvláštní případy akutní intoxikace:
 • Palimpsest
- okénko ve vědomí
- jde o krátký časový úsek úplné intoxikace s úplnou nebo částečnou anterográdní amnézii, kdy je narušena kvalita vědomí (ne kvantita)
- chová se jakoby normálně, ale pak si to nepamatuje
- je predispoziční → někdo to mívá, někdo ne
- je to reakce těla na množství té látky
 • Patická opilost
- tzv. patologická intoxikace
- chorobný, krátkodobý stav poruchy vědomí, který vzniká jako patická reakce na malé množství alkoholu
- je to u lidí, kteří nemají žádné enzymy pro odbourávání alkoholu
- i po tom malém množství alkoholu (např.: bromhexinové kapky proti kaši) dojde k intoxikaci → za žádných okolností nesmí požívat alkohol, ani nic obsahující alkohol
- člověk zjistí, že tím trpí až po prvním požití alkoholu
- okamžitě se mění chování, často je vzteklý, agresivní, popudlivý
- není porušena motorika (nevrávorá), vypadá jako v deliciózním mrákotném stavu
- jako diagnóza se to objevuje málo
 • neexistuje vyléčený alkoholik, je to jen abstinující alkoholik

Komplikace odvykací syndrom × delirium

 • delirium nenastává ihned po vysazení alkoholu, ale asi až po 48 hodinách od posledního požití
 • zvýšený tlak, žaludeční nevolnost, třes, pocity na zvracení, motaní hlavy, strach, úzkost, upocenost
 • ne všichni alkoholici se propijí do deliria, zaleží to na organismu člověka, je to pouze riziko, které může nastat

Diferenciální diagnóza

 • alkoholismus může být zaměněn za závislost na benzodiazepinech (např.: halucinogeny) → provést zkoušku alkoholu v dechu
 • můžeme potkat alkoholika, který ale zapíjí úzkost či deprese → pak neléčit na závislost, ale na úzkost a depresi

Opioidy

 • tj. přírodní opium, morfium, heroin, metadon, kodein, a další
 • nejčastěji se jedná o heroin

Akutní intoxikace heroinem

 • indikována na jednotku intenzivní péče nebo na ARO → podávají se antagonisté opioidů (blokují receptory, na které se opioidy navazují a opioidy se tak vyplaví z organismu ven)
 • jsou ohroženy vitální funkce (hrozí zástava kardiorespiračního systému)
 • na počátku intoxikace je nejprve euforie, ale pak spadne do útlumu, zpomalení, otupělosti, apatie, zhoršuje se úsudek, bodové zorničky (těžká myóza), zčervenání, svědění kůže, ospalost, zpomaluje se dechová a tepová frekvence
 • většinou je intoxikace náhodná (buď neodhadnul dávku, nebo ta dávka měla vyšší čistotu/koncentraci)
 • problém, že lidé, kteří se předávkovali heroinem, často z nemocnice utečou, protože by měli problémy se zákonem, když odejdou, tak je jim dobře, v podstatě neví, že mohli umřít a tak si jdou sehnat další dávku; jenže v těle mají ještě stále blokátory a ve chvíli, kdy si dají drogu, na co byli zvyklí, tak se předávkuji znovu (vyplavování trvá několik dní, ale je jim i do 24 hodin dobře)

Odvykací stav (abstinenční syndrom)

 • trvá hodiny až dny
 • tělesně nepříjemný a vypadá jako chřipka (unavený, bolí ho klouby, bolí ho svaly, slzí mu oči, teče mu z nosu, křeče svalů a v břichu, nevolnost, zívá)
 • není životu nebezpečný, ale velmi nepříjemný
 • záleží na délce a dávce užívání → při dlouhodobém užívání lidé nemůžou tu látku úplně vysadit, protože jejich tělo si na drogu moc zvyklo, proto se používá jako náhražka metadon
 • metadon se dobře dávkuje (dobře se hlídá velikost dávky), pomalu se může snižovat jeho dávka, ale projevy nemá stejné jako heroin („na heroinu je svět barevný, ale na metadonu je černobílý“)
 • metadon je syntetický vyráběný, proto je stále stejná jeho čistota (u heroinu se to velmi liší); je to tekutina, která se pije
 • někdy je to taky korigováno subutexem (pomáhá v rámci těch abstinenčních stavů, zlepšuje ten prožitek odvykacího stavu, je to na předpis, je to jen částečný opioid)
 • na opioidy vzniká fyzická závislost → hodně to vstupuje do tělesného procesu, metabolismu, proto to vysazení může být problém

Kanabinoidy

 • tj. marihuana
 • aktivní/hlavní složkou je THC (tetrahydrokanabidol)
 • čím dřív člověk začne, tím je to horší (záleží na stáří, mozkové vyzrálosti, osobních dispozicích)

Akutní intoxikace

 • hodně se o ní diskutuje
 • od apatie, přes dysforie (rozlada), poruchy chování, paranoidita, podezíravost, nastraženost, úzkostnost, strach, panika
 • je to jakákoli změna, ať už do plusu nebo mínusu, velmi široká škála projevů

Kanabisová psychóza

 • stav, který může trvat hodiny i týdny
 • nijak se neliší od normální psychózy (halucinace, bludy, změna psychomotorického tempa, afektivity, stavy depersonalizace)

Marihuana

 • marihuana může provokovat rozvoj schizofrenie, ale neví se, jestli ji jen urychlí (tzn. že už k tomu má dispozice a někdy by se rozvinula sama) nebo ji přímo způsobí
 • může způsobit oploštělost, protože působí na dopamin, serotonin v mozku (nemají deprese po poklesu těch neurotransmiterů, ale jakoby neprožívají, emoce jsou jakoby zastřené, nejsou ostré, úzkostně-depresivní-apaticko-abulické stavy depersonalizace) → končí na antidepresivech, aby se jim podpořila hladina dopaminu a serotoninu, ale neví se, jestli se do budoucna mozek "vyčistí"
 • zvláštní je, že marihuana jakoby odkrývá emoce, které jsou v hloubce (pokud je člověk uvnitř ztrápený, ale navenek vypadá normálně, tak marihuana to nešťastné vytáhne ven)
 • o závislosti na kanabinoidech se vedou velké diskuze

Sedativa a hypnotika

 • veškerá farmaka skupiny benzodiazepinu (diazepan, rohypnol, xanax, lexaurin, nitrazepan, radepur, neurol…), všechny léky, které mají zklidňující a sedativní efekt
 • jsou to léky, které se prakticky nejčastěji předepisují

Akutní intoxikace

 • záleží na dávce (gramáži) toho léku
 • podobá se intoxikaci alkoholem, včetně stádií → přes excitaci, uvolnění, nastává sedance až narkotizační, apsychická fáze
 • velmi častá je závislost; nedocházelo by k ní, kdyby si pacienti drželi stejné dávkování, ale pokud stále dávky zvyšují, mohou být závislí i během měsíce
 • tak jako u alkoholu, čím více toho člověk bere, tím více toho potřebuje, aby to mělo svůj účinek

Odvykací stav

 • opět podobný jako u alkoholu
 • přes neklid, úzkost, strach, po spektrum fyziologických projevů (nauzea, tachykardie, točení hlavy, malátnost, bolesti v kloubech)
 • problém je v tom, že provokují pseudoepileptické záchvaty, tzn. že když je člověk závislý na sedativech či hypnotikech, nemůžeme mu odebrat vše najednou, protože hrozí epileptický záchvat, nebo by mohlo nastat delirium
 • na počátku se dávka, na kterou je zvyklý, sníží na polovinu a pak co týden o půl miligramu
 • další problém u sedativ a anxiolitik je, že se metabolizují přes stejné systémy jako alkohol a potencují se (když lexaurin zapiju alkoholem, jejich efekt útlumu se znásobí)
 • často bývají zneužívány v rámci sebevražd

Kokainové preparáty a psychoaktivní látky podobné kokainu

 • kokain, crack, pervitin
 • mají silný euforizující a stimulující efekt
 • rychle na ně vzniká psychická závislost → euforie nastává velmi rychle a mnohdy se dá říct, že závislost vniká po prvním užití (navíc lidé mají pocit obrovské psychické síly/aktivity a nemají potřebu spánku a jídla)
 • kokain je drahý (5 000Kč normální dávka, nějaká lepší 7 000-10 000Kč), pervitin je levnější (jedná se o stovky)
 • po „užívání v tahu“ (tj. opakovaně, spíše u pervitinu), třeba týden v kuse, pak nastává období letargie, spánku, vyčerpání (zase nejí, jen spí)
 • při dlouhodobém užívání vzniká tolerance na euforizující a anorektické stavy (takže navyšují dávky, aby stavů zase dosáhli) a také vůči stavům kardiovaskulárním a hypertermickým (tzn. že když dojde k akutní intoxikaci, je člověk ohrožen kardiovaskulárním selháním a hypertermií → podávají se léky na zklidnění, člověk se chladí)
 • protože je závislost psychická, i při odvykání je na psychické úrovni, při dlouhodobém užívání pervitinu dochází k nabourávání dopaminertních struktur → může dojít k tomu, že na chemické úrovni dojde ke snížení hladiny dopaminu a hrozí rozvoj deprese, který je ještě podpořen tím, že člověk byl předtím nabuzený → preventivně se podávají antidepresiva
 • u pervitinu hrozí riziko toxické psychózyTučný text
  • je diagnostikovaná na návaznost užívání nějaké drogy (heroin, kokain, marihuana,…)
  • z hlediska diferenciální diagnózy se od klasické psychózy liší z časového hlediska → toxická psychóza by měla zcela a úplně vymizet do půl roku, tj. daleko kratší doba než u běžné psychózy
  • pokud však dojde i po tom půl roku k nové atace, je jim už většinou diagnostikovaná schizofrenie

Stimulancia

 • všechny amfetaminy, kofein
 • podobají se závislosti na kokainu (i v intoxikaci, odvykacích stavech, depresích)

Halucinogeny

 • taneční drogy, LSD, xylocibin (extrakt z lysohlávek), PCP (pencyklidin, andělský prach)

Akutní intoxikace

 • člověk má velmi těžké, úporné a nepříjemné halucinace (představy depersonalizace, že mu někdo manipuluje s myšlenkami) → je paranoidní, nastražený, senzitivně vztahovačný, labilní → může to být tak nepříjemné a úporné, že třeba skočí z okna, něco si udělá
 • pocity paniky, zešílení, zničení, nevratnosti (že už se z toho stavu nedostane) → velmi nepříjemná zkušenost
 • proto se udává, že jejich závislost je sporná → kdo prožije tento zážitek, tak se k halucinogenům už většinou nevrátí (všechny ty pocity si totiž pamatují)
 • také velké riziko fleshbacků (i po 6 měsících), které jsou epizodální a se stejnou intenzitou a prožitkem (trvá i dny) a ti lidé třeba znovu skončí na antipsychotikách
 • akutní intoxikace už je patologie, kdy se stírá náhled na realitu (neumírají na následky té drogy – neohrožuje vitální funkce, ale umírají na to, co následuje → psychický problém)
 • odvykací stav se nepopisuje, protože po předchozí zkušenosti už nikdo znovu tuto drogu neužívá dlouhodobě
 • také hrozí toxická psychóza

Tabák

 • závislost na nikotinu

Akutní intoxikace

 • stav neklidu, stavy depersonalizace, derealizace, emoční lability, spíše iluze/zkreslené vnímání
 • je málo častá

Odvykací stav

 • závislost vzniká rychle, jedná se většinou o psychickou závislost, fyzická závislost je výjimečná
 • trvání záleží na typu psychické závislosti → někteří to odloží ze dne na den, jiní nikdy, jiní 3 roky nekouří, pak si jednu cigaretu dají a jsou z nich zase kuřáci
 • nyní existuje preparát Champix, který stabilizuje nikotinové receptory (tělesně blokuje receptory)

Organické rozpouštědla

 • toluen, aceton, ředidla
 • používány jako náhražka za alkohol, halucinogeny, pervitin
 • častou použity jako experimenty („zkusím to“)

Akutní intoxikace

 • často smrtelná
 • natahují si pytlíky na hlavu, a když dojde k intoxikaci, nestihnou si je sundat
 • odvykací stav není vůbec popisován, protože bývají používány právě jen jako náhražky
 • rozkládají nervovou tkáň

Smíšená kategorie

 • sem spadá člověk, který kombinuje různé látky
 • spadají sem tedy všechny dříve popsané kategorie → účinky se různě kombinují, stírají, převyšují