Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití

Verze z 30. 7. 2020, 15:22, kterou vytvořil Jitka.Doubkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „O elektronickém tržiště je virtuální místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Tato tržiště jsou určena především pro rychlé pořizová…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

O elektronickém tržiště je virtuální místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Tato tržiště jsou určena především pro rychlé pořizování standardizovatelných a opakovaně pořizovaných komodit (např. kancelářských potřeb, počítačů apod.) Umožňují plně elektronické zadávání ve vybraných zadávacích řízeních s využitím automatických metod hodnocení a elektronických aukcí.