Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití

Elektronická tržiště jsou komerční stránky internetu, které umožňují velkému počtu odběratelů a dodavatelů společné setkání a navázání vzájemných obchodních vztahů. Jsou známé také jako on-line trhy nebo "business-to-business" trhy.[1] Dochází zde ve své podstatě k propojení e-Commerce a e-Businessu. Tato tržiště jsou určena především pro rychlé pořizování standardizovatelných a opakovaně pořizovaných komodit (např. kancelářských potřeb, počítačů apod.) Umožňují plně elektronické zadávání ve vybraných zadávacích řízeních s využitím automatických metod hodnocení a elektronických aukcí.[2] Může se jednat o poměrně robustní řešení, která mohou být i součástí CRM (model Supply Chain Managementu) Za využíváním elektronických tržišť může být i snaha snížit náklady z pomoci využití IT technologií.


Platformy B2B

Elektronická tržiště fungují nejčastěji skrze platformy B2B. Alternativami jsou webové stránky nebo přímo distributoři.

Pro kvalitní využívání elektronických tržišť je důležité zodpovědět několik vstupních otázek:

 • Koho hledáme a za jakým účelem?
 • Jaké produkty chceme?
 • V jaké lokalitě?
 • Jsme dostatečně e-ready? Know-how?
 • Je možný konflikt s dosavadními distribučními kanály?

Využití

1.vyhledávání dodavatelů a odběratelů

V případě, že firma potřebuje získat nebo rozšířit síť svých partnerů/ dodavatelů, je možné využít databází elektronických tržišť. Díky tomu má firma přístup k velkému množství kontaktů, které může pro svůj byznys využít. Atributy, podle kterých lze vyhledávat dodavatele jsou převážně tyto: místo působení, sektor, ceny... Dodavatelé by měli uvádět co nejdetailnější informace a vhodně volit klíčová slova, aby byli pro odběratele snadno k nalezení. Elektronická tržiště mohou být zaměřena i na dodavatele v určitém sektoru: Chem Buyers Guide, Lumitos (chemie).

2. Vyjednávání obchodu

Na těchto platformách lze skrze fórum pro vyhlašování a vyhledávání poptávek vyhlašovat výběrová řízení tzv.trading services. Potencionální zájemci mohou podávat nabídky online i offline. Výhodou těchto výběrových řízení je velké množství potencionálních uchazečů Existuje několik forem, jakými lze na elektronických tržištích výběrové řízení vyhlašovat :

 • Request for Quote (RFQ)- Možné označit zjednodušeně, jako nezávaznou poptávku. Cílem je zjistit, jak jsou různí dodavatelé schopni zpracovat předmět poptávky a za jakou cenu.
 • Request for Proposal (RTF) - Je označení dokumentu s poptávkou přímo konkrétnímu dodavateli.
 • Veřejné výběrové řízení
 • Otevřené výběrové řízení
 • Agregované výběrové řízení


Dalším způsobem jak lze vyjednat obchod na elektronickém tržišti je jednoduché podání inzerátu. Jedná se praktický o obdobu tiskové inzerce. Použití inzerce je vhodné pro jednorázové a příležitostné nákupy. Na takto uzavřený obchod se vztahují legislativní omezení, daně, platné certifikace a standardy. Jako příklad můžeme uvést eBay, Alliexpres, Auto traper, SoloStocks...

Na těchto platformách je možné účastnit se a vyhlašovat elektronických aukcí tzv. e- aukce. U těchto aukcí je klíčové vybrat si důvěryhodné dodavatele, zjistit detailně podmínky obchodu. Průběh elektronické aukce bývá následovný:

 1. registrace do systému
 2. podání vstupní nabídky (může být požadováno potvrzení nabídky elektronickým podpisem)
 3. vlastní on-line aukce
 4. vyhodnocení aukce ze strany zadavatele (po ukončení aukce zadavatel oznámí v uvedené lhůtě výsledek) [3]

Speciální formou aukcí jsou tzv. reverzní aukce. Při těchto aukcích vyhrává nejnižší možná nabídka, neboť potenciální dodavatelé snižují cenu pod cenu nabídnutou. Cena je v tomto případě prakticky jediné kritérium výběru, a proto je důležité velmi detailní popis produktu. Účast na těchto aukcích má výhody zejména pro malé a začínající dodavatele. Neboť účastí mohou získat potřebné reference, propojení s novými kontakty a celkově získat zkušenosti pro budoucí byznys.


3. Objednávání a platby

Objednávání funguje zejména skrze elektronické dokumenty a důležité je nastavení smluv.

Příklady specializovaných softwarů pro B2B

Adresáře dodavatelů / Supplier directories

Jistou formou elektronických tržišť jsou i tzv. Adresáře dodavatelů. Tyto adresáře se nejčastěji využívají při vstupu na nové trhy, lokality... Adresáře nabízejí přehled o dodavatelích a cenách. Vyhledávání je možné podle produktů/služeb nebo klíčových slov. Samotný obchod pak probíhá již mimo adresáře. [4]

Příklady


Reference


Doporučená literatura

 • VALENTA P. Obchodní a výnosové modely na síti internet (2002) Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně. Brno.
 • ŠRAMKO P. Marketing elektronického obchodu (2009) Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně. Brno
 • LUCAS K. E- commerce (2019) Merkur Verlag. Berlin
 • KLAPALOVÁ A. Hodnota a e.Business (2016) Masarykova univerzita. Brno
 • O'BRIEN J. Supplier Relationship Management (2018) Kogan Page.


Klíčová slova

Elektronická tržiště, e-Commerce, e-Business, Supply Chain Management, CRM, Supplier Directories, obchod, dodavatel