Hans Peter Luhn

Verze z 23. 12. 2015, 11:02, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky) (kategorizace)

Hans Peter Luhn (1.8.1890 - 1.8.1964) Američan původem, z Německa. Jako první se zabýval využitím stojů k získávání či šíření informací a jejich použití coby zařízeni na tvorbu indexů i abstraktů.Je spojen s termíny KWIC( Key Words In Context- Klíčová slova v kontextu ) a SDI( Selecive Dissemination of information - selektivní distribuce informace)

Zde se pracuje, nebo se o to alespoň snažím.