Harry Nyquist

Harry Nyquist (7. února 1889 Nilsby, Švédsko - 4. dubna 1976 Texas, USA) byl americký fyzik a elektro komunikační inženýr, který publikoval základní teoretické a praktické články v oblasti telekomunikací.

200px-Harry Nyquist.jpg

Život

Harry Nyquist se narodil 7. února 1889 ve Švédském městě Nilsby v rodině Larse Jonssona Nyquista a Katrin Eriksodotter. Měl šest sourozenců. V roce 1907 emigroval do Spojených států amerických, kde působil až do konce svého života. V roce 1912 nastoupil na University of North Dakota, kde získal za studium elektrotechniky titul bakaláře a magistra. O pět let později, v roce 1917, obdržel doktorský titul za fyziku na Yale University. [1]

Od roku 1917 do roku 1934 Nyquist byl zaměstnán American Telephone and Telegraph Company v oddělení vývoje a výzkumu Transmission, kde se zabýval studií telegrafního obrazu a přenosu hlasu. Poté pokračoval pracovat inženýrství komunikací, převážně přenos strojírenství a systémového inženýrství, v Bell Telephone Laboratories, Inc., kde působil až do svého odchodu do penze v roce 1954. Po svém odchodu do důchodu byl Nyquist na částečný úvazek zaměstnán na pozici inženýra komunikačních záležitostí ministerstva obrany, Stavid Engineering Inc., a WL Maxson Corporation.[2]

Zemřel roku 1976 ve věku 87 let v Texasu.

Nyquist–Shannon vzorkovací teorém

Jedná se o princip pojednávající digitalizaci analogového signálu, jehož průběh může být převeden do digitálního formátu a zrekonstruován bez chyby ze vzorků odebraných ve stejných časových intervalech. Každý analogový signál se skládá z prvků na různých frekvencích. Vzorkovací kmitočet se rovná počtu vzorků za sekundu, který je udávám v Hz, a zobrazuje se pomocí sinusoidy.

Nejvyšší mezní kmitočet, který lze vyjádřit vzorkovaným signálem, je roven polovině vzorkovacího kmitočtu. Tato polovina vzorkovacího kmitočtu se nazývá Nyquistův kmitočet. Mohou se vyskytovat i vyšší kmitočty než je Nyquistův, ovšem jsou nejednoznačný.

Nyquist–Shannonův vorkovací teorém nám říká, že signály s kmitočty vyššími než je Nyquistův kmitočet lze vzorkovat bez ztráty informace za předpokladu dostatečně úzkého nenulového kmitočtového pásma pro prevenci nejednoznačnosti a jeho hranice. Vzorkovací interval - T = 1 / fs

Harry Nyquist je známý díky vzorkovacímu modelu, frekvenci, kritériu stability, interferenčnímu kritérii, Diagramu a filtru.MARKOWSKY, George. [3]

Nejvyšší ocenění

V roce 1960 získal Harry Nyquist ocenění od Institutu IEEE (Institute of Electical and Electonics Engineers) cenu IEEE Medal of Honor za výjimečný přínos a mimořádnou kariéru v oblasti elektrotechniků a elektroinženýrů.

Druhé ocenění v roce 1960 - Stuart Ballantine Medal, lteré bylo určeno zejména pro vědce a inženýry z Franklinova Institutu ve Philadelphii.

V roce 1969 mu byla udělena cena Simon Ramo Founders Award a v roce 1975 získal cenu ASME Rufus Oldenburger Medal.

Odkazy

Reference

  1. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Nyquist
  2. HARRY NYQUIST. Wikipedia, the free encyklopedia [online]. 2016-01-31 [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Nyquist
  3. Harry Nyquist. Encyclopaedia Britannica [online]. [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.britannica.com/biography/Harry-Nyquist

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

Alexander Graham Bell, telefon, fyzika, vzorkovací teorém, komunikace