Historie verzí stránky „Hudební kultury Dálného východu“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 22. 10. 2014, 15:49Vera.Okenkova diskuse příspěvky 536 bajtů +536 Založena nová stránka s textem „'''Dálný východ''' je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.D. Mezi d…“