Hudební kultury Dálného východu

Dálný východ je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.D. Mezi další areály probírané během přednášek mimoevropské etnomuzikologie patří: Severní Amerika, Latinská Amerika, Subsaharská Afrika, Austrálie a Arabsko-islámský svět.