Historie verzí stránky „Informační studia a knihovnictví (2014-2015) - státnicové okruhy - knihověda“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 25. 11. 2015, 12:49Tereza.Hrychová diskuse příspěvky 12 588 bajtů +12 588 Založena nová stránka s textem „ ==Informační studia a knihovnictví== ===Knihovědné zaměření=== *Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování {| clas…“