Jesse Shera

Verze z 11. 4. 2017, 10:03, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jesse Hauk Shera byl americký knihovník a informační vědec, který měl zásluhu na rozšíření informační technologie v knihovnách během padesátých, šedesátých a sedmdesátých let.

Život

Shera se narodil 8. prosince 1903 v Oxfordu v Ohiu. Titul bakaláře získal na univerzitě v Miami a magisterský titul z anglického jazyka na Yale v roce 1927. Chtěl se stát učitelem angličtiny, ale nemohl v tomto oboru sehnat práci, proto se vrátil na univerzitu v Miami, kde jej zaměstnali v knihovně. V letech 1938 až 1940 studoval na univerzitě v Chicagu knižní vědu. Po promoci působil Shera v Knihovně Kongresu a poté v informačním oddělení Úřadu pro strategické služby, kde krom dohlížení nad knihovnou měl v popisu práce organizování vojenských zpráv. Pracoval s nejnovějšími technologiemi, jaké byly tehdy v knihovnách k dispozici, jako jsou tabelátor a děrné štítky. Od roku 1944 působil v knihovně Chicagské univerzity v jejímž čele stál jeho bývalý spolužák Ralph Beals. V roce 1947 se stal pomocným profesorem na Chicagské univerzitě, kde přednášel dějiny amerického knihovnictví, katalogizaci, řízení knihoven a klasifikační teorii. V roce 1952 opustil Chicago, aby nastoupil jako děkan Školy knihovní vědy na Western Reserve University. Během svého působení rozšířil fakultu a zavedl doktorský program, jehož model později převzaly ostatní knihovnické školy. V roce 1970 se Shera vzdal pozice děkana, ale i nadále zůstal profesorem. Psal a učil až do své smrti 1. března 1982.[1]

Přínos informační vědě a knihovnictví

V roce 1955 založil Shera spolu s Allenem Kentem a Jamesem Perrym Centrum pro výzkum dokumentace a komunikace, které přispělo k tehdy vznikajícímu oboru získávání informací. V roce 1956 sponzorovalo Centrum Konferenci zabývající se praktickým využitím zaznamenaného vědění. Sedm stovek zástupců z oblasti průmyslu, politiky, obchodu, vzdělávání a knihovnictví zde řešilo společné problémy. Tato konference byla prvním z mnoha mezioborových a mezinárodních setkání, která se konala pod záštitou Centra pro výzkum dokumentace a komunikace. Shera byl ředitelem Centra od roku 1960 do roku 1971. Přestože byl dlouho zastáncem používání informační vědy a informační technologie v knihovnách, na sklonku života se jeho postoj změnil. Věřil v důležitost humanismu v knihovnách a jiných informačních organizacích a domníval se, že technologie mohou působit na úkor lidského přístupu a zastínit potřeby společnosti. [1][2]

Publikace

Shera byl velmi plodným autorem a jeho texty ovlivnily informační vědu a knihovnickou profesi. Psal jak o knihovnách veřejných tak o akademických a speciálních. Mezi jeho publikace patří 11 knih, které napsal nebo editoval, 45 kapitol v knihách a mnoho článků a recenzí.[1]V jeho knihách a článcích je nedílné provázání knihovnictví a knihoven s jejich sociologickým pozadím často opakujícím se motivem. To je patrné v jeho studiích historie knihoven a knihovnické výuky. Společenským dějům, které stály u zrodu knihovnictví se věnuje v knize Foundation of the public library: The origins of the public library movement in New England (Základ veřejné knihovny: Původ hnutí za veřejné knihovny v Nové anglii). Kniha Historians, Books and libraries (Historici, knihy a knihovny) se používala při výuce sociálních věd na Chicagské univerzitě. Společně s mladší kolegyní Margaret Egan vydali článek zabývající se bibliografickou organizací Foundation of the theory of bibliography (základ bibliografické teorie) v časopise Library quarterly. Mezi další jeho tituly patří Libraries and the Organization of Knowledge (knihovny a organizace vědění), Information resources: a challenge to american science and industry (Informační zdroje: výzva pro americkou vědu a průmysl), Sociological foundation of librarianship (Sociologický základ knihovnictví) a další.[3]

Handicap

Shera celý život trpěl šilhavostí, která mu výrazně ztěžovala čtení. Často se proto učil texty zpaměti. S věkem se jeho zrak ještě zhoršoval a v roce 1967 byl jedním z hlavních důvodů proč nemohl odcestovat do Indie, aby přednášel s S. R. Ranganathanem.[1]

Bibliografie

 • The age factor in employment, a classified bibliography. Bulletin of bibliography and dramatic index. Boston: Boston Book Co., 1931-32.
 • An eddy in the western flow of America culture. Ohio state archæological and historical quarterly. Columbus, O., 1935.
 • Bibliographic organization. Chicago, University of Chicago Press, 1951
 • Foundations of the public library: the origins of the public library movement in New England, 1629–1855. Chicago : University of Chicago Press, 1952
 • Historians, books and libraries: a survey of historical scholarship in relation to library resources, organization and services. Cleveland, Press of Western Reserve University, 1953
 • Documentation in action / Jesse H. Shera, Allen Kent, James W. Perry [editors]. New York : Reinhold Publishing Corp., 1956.
 • The classified catalog: basic principles and practices. Chicago, American Library Association, 1956
 • Information resources: a challenge to American science and industry. Cleveland, Press of Western Reserve Univ. 1958
 • An epistemological foundation for library science. Cleveland, Press of Western Reserve University, 1965
 • Libraries and the organization of knowledge. London, C. Lockwood 1965
 • Documentation and the organization of knowledge. Hamden, Conn., Archon Books, 1966
 • Sociological foundations of librarianship. New York, Asia Pub. House 1970 ISBN 0-210-22283-2
 • "The complete librarian"; and other essays. Cleveland, Press of Western Reserve University, 1971, 1979 ISBN 0-8295-0193-2
 • The foundations of education for librarianship. New York, Becker and Hayes 1972 ISBN 0-471-78520-2
 • Knowing books and men; knowing computers too. Littleton, Colo., Libraries Unlimited, 1973 ISBN 0-87287-073-1
 • Introduction to library science: basic elements of library service. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, 1976 ISBN 0-87287-173-8

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 WINGER, Howard. Jesse Hauk Shera. In: WIEGAND, Wayne. Supplement to the Dictionary of American Library Biography. Libraries unlimited, 1990, s. 119-123.
 2. WEBER, Kinberley. Jesse Hauk Shera [online]. 2015-11-16 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://capstoneportfoliokimberleysweber.weebly.com/ils-503-jesse-shera.html
 3. Jesse Shera. Wikipedia, the free encyklopedia [online]. 2015-10-04 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Shera

Literatura

Související články

Klíčová slova

knihovnictví, informační věda, informační technologie, sociologie