Historie verzí stránky „Koncentrický“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 19. 5. 2015, 23:15Katerina.Stejskalova diskuse příspěvky 5 427 bajtů +5 427 Založena nová stránka s textem „= Urbanistické modely = = Koncentrický model = Koncentrický model je založen na prostorovém pojetí struktury města, jehož základem jsou soustřed…“