Lasswellův model

Verze z 21. 10. 2018, 16:05, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Harold Dwidth Lasswell (1902-1978) byl americký politolog a teoretik komunikace.[1]

Lasswell model1.jpg

Hlavní Výhody Lasswellova modelu:

  • je jednoduchý
  • hodí se pro téměř všechny typy komunikace
  • pojem účinku

Hlavní Nevýhody Lasswellova modelu:

  • není zpětná vazba
  • nezahrnuje šum
  • je to pouze jednostranný lineární model a vyvolává okamžité účinky.[2]

Lasswellovo komunikační schéma je založeno na jednostranném a přímém toku informací od komunikátora k příjemci a nikdy ne naopak! Laswellův model se proto hodí převážně pro masovou komunikaci. Příklady použití: rádio, televize

Kdo? (předává sdělení) – komunikátor
V každé formě komunikace musí být někdo nebo něco, kdo komunikuje.
Co? (se předává) – sdělení
Dochází k přenosu sdělení (zprávy), Laswellův model se zabývá především zprávami přítomnými v médiích.
Jak? (se uskutečňuje přenos) – kanál
Kanál je to, co nese zprávu (např. radiové vlny, televizní kanál). Jako kanál přenosu můžeme využívat svých pěti smyslů.
Komu? (je orientováno sdělení) – posluchač, publikum
Sdělení přichází k někomu nebo něčemu ( publikum, čtenář atd.) Komu? Je velmi důležitá otázka k úspěšné komunikaci.
S jakým efektem? – efektivita Odesílatel (komunikátor) a příjemce (posluchač) se vzájemně neovlivňují, a proto neexistuje nezkreslený přenos informací.[3]
Komunikace je v našem životě důležitá pro úspěch, obohacení se znalostmi a zvládnutí nelehkých situací.

Odkazy

Reference

Použitá literatura

  • Lasswell’s model | Communication Theory. [online]. Dostupné z: http://communicationtheory.org/lasswells-model
  • Ústav informačních studií a knihovnictví. Sociální komunikace: Informačně – komunikační modely. Praha: Římanová Radka, 2014.

Dostupné z <https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/24001/miklov%C3%A1_2013_dp.pdf?sequence=1> [online]. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/revue/heslar/lasswell.htm +Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/harold_lasswell

Dostupné z <file:///Downloads/matejkova-jitka-KSVH-850708.pdf>

Klíčová slova

Komunikační proces, model, zpětná vazba, komunikace