Metavyhledávač

Verze z 8. 11. 2016, 11:10, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Metavyhledávače, neboli metavyhledávací stroje, jsou trendem posledních let. Princip fungování metavyhledávacích strojů je založen na principu, kdy je dotaz uživatele rozeslán do různých heterogenních zdrojů. Každý z těchto heterogenních zdrojů má vlastní vyhledávací systém. Vyhledávání tedy probíhá ve více zdrojích, aniž bychom se museli učit rozdílné způsoby při formulování dotazů u jednotlivých vyhledávacích systémů. Většina metavyhledávačů dokáže zkombinovat výsledky a odstranit duplicity.

Zjednodušeně lze proces vyhledávání pomocí vyhledávače popsat následovně: uživatel pošle přes metavyhledávač dotaz, metavyhledávač dotaz zpracuje a rozešle do jednotlivých, dílčích vyhledávačů, ty dotaz následně zpracují a odpovědi pošlou zpět metavyhledávači, ten obdržené výsledky zpracuje, uspořádá a odešle uživateli. [1]


Příklady metavyhledávačů

 • Dogpile je metavyhledávací stroj, který sbírá výsledky z Google, Yahoo!, Bingu, Ask, Answers a z dalších populárních vyhledávačů včetně těch, které jsou zaměřeny na audio a video obsah.
 • Search nabízí kromě vyhledávání pomocí klíčových slov v plném textu také vlastní předmětový katalog. Kritéria vyhledávání a seznam vyhledávacích strojů, ze kterých chceme zaslat dotaz, lze upravit v nastavení.
 • Metacrawler sbírá výsledky z Google, Yahoo!, Bingu, Ask, About, MIVA, LookSmart a dalších vyhledávačů.
 • WebCrawler patří k předním světovým metavyhledávačům, nabízí nejrelevantnější výsledky z vyhledávačů Google, Yahoo!, Bing Search, Ask.com, About.com, MIVA, LookSmart atd. WebCrawler poskytuje uživatelům možnost vyhledávat obrázky, audio, video, novinky, žluté stránky a bílé stránky.
 • Infodump je metavyhledávač, který kromě tradičního fulltextového vyhledávání nabízí také vyhledávání obrázků, videí, novinek nebo práce. Napojený je také na Google Maps, Yahoo Maps, Mapquest a Live Maps. [2]

Metavyhledávače podle způsobu umístění

 • Metavyhledávače, které jsou nainstalované přímo na serverech (např. Metacrawler.com, nebo Search.com), využití těchto vyhledávačů je zdarma a přístupné všem návštěvníkům.
 • Metavyhledávače typu desktop, které jsou určené k instalaci na počítače uživatelů (např. Copernic). Tyto vyhledávače jsou mnohdy zdarma, ale nebývá to pravidlem. Výhodou těchto metavyhledávačů je, že si uživatel může předem vybrat z portálů, vyhledávačů a katalogů a rozhodnout se, ve kterých chce vyhledávat. [3]

Struktura metavyhledávače

Struktura metavyhledávače se dělí na tři moduly:

 • Odbavovací modul, jehož úkolem je volba dílčích vyhledávačů, kam bude dotaz distribuován. Tato volba vyhledávačů může být zajištěna plně automaticky nebo s pomocí uživatele. Existují i metody, při jejichž použití dochází k určitému stupni poloautomatizace.
 • Správce agentů rozhraní někdy také transakční modul formuluje dotazy na jednotlivé dílčí vyhledávače, a následně dochází k analýze výstupu.
 • Prezentační modul je jakýmsi tvůrcem odpovědi, neboť zpracuje dílčí odpovědi, vyřazuje duplicity, případně provádí ověřování aktuálnosti dílčích odpovědí a podobně. [4]

Typy vyhledávání

Metavyhledávače většinou poskytují dva typy vyhledávání, jedná se o základní a rozšířené vyhledávání. Základní vyhledávání spočívá v jednoduchém zapsání klíčových slov do vyhledávacího textového pole. Díky pokročilému vyhledávání můžeme mít větší kontrolu nad dotazem, neboť ve formuláři lze zvolit různé podmínky, využít můžeme jak zaškrtávací políčka, přepínače, tak rozbalovací seznamy. [5]

Výhody a nevýhody metavyhledávačů

 • Mezi výhody jistě patří již zmiňovaný přístup k více vyhledávacím systémům z jednoho rozhraní. Uživatel tedy pracuje pouze s jedním rozhraním, nemusí se učit vyhledávat v různých vyhledávačích, formulaci dotazu za něj vykoná metavyhledávač. Výhodou samozřejmě je, že uživatel nemusí zdávat dotaz několikrát do různých vyhledávačů. Uživatelův dotaz je vyhodnocen v dalších vyhledávačích. Metavyhledávače také přispívají k vyšší úplnosti vyhledávání, neboť uživatel by na některé části internetu, vyhledávací systémy, mohl zapomenout. [5]
 • Nevýhodou je dotazovací jazyk, neboť některé vyhledávací systémy nabízejí vyšší možnosti pro formulaci dotazu, uživatel může svůj dotaz zpřesňovat a tak podobně. K tomuto postupu se někdy musí uživatel uchýlit, především když není spokojen s vyhledanými výsledky. S tím tedy souvisí druhá nevýhoda, kterou je konečný výsledek. Metavyhledávače často mají nastavenou hranici počtu přebíraných zdrojů, proto se může stát, že finálí vyhledaný výsledek nebude relevantní, natož pertinentní, protože metavyhledávač přebere z každého vyhledávacího systému pouze několik záznamů a další do celkového výsledku nezahrne. [5]

Zdroje

 1. MEDKOVÁ, Milena. Informace a Internet. Informační věda. [online]. 2009. [cit. 2015-06-13]. Dostupné z:http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1128.
 2. Příklady metavyhledávacích strojů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne [online]. [cit. 2015-06-14]. Dostupné z: http://iva.k.utb.cz/?page_id=1219.
 3. Katedra výpočetní a didaktické techniky. Vyhledávání na internetu pro pokročilé: metavyhledávače [online]. 2010 [cit. 2015-06-14]. Dostupné z: http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/itv_kurz/itv1/itv1/HTML/122/default.htm.
 4. PÁNEK, Karel. Jak pracuje metavyhledávač? Lupa.cz [online] 2002 [cit. 2015-06-14]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jak-pracuje-metavyhledavac/. .
 5. 5,0 5,1 5,2 ČERNÁ, Lenka. Trendy ve vyhledávání na Internetu. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Vedoucí práce Petr Škyřík.

Související články

Vyhledávače, vyhledávací nástroje
Povrchový a hluboký web
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)