Modelování uživatelů (personas)

Verze z 7. 4. 2017, 10:03, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

S pojmem persona / persony se obvykle setkáváme při designování webu, aplikace nebo při nastavování obsahové strategie. Správná modelace person je důležitá také pro tvorbu odpovídajícího uživatelského rozhraní a použitelnosti webu nebo aplikace. Identifikace person je součástí uživatelského výzkumu.

Co je to persona?

Zjednodušeně lze říci, že persona je archetypální uživatel služby nebo produktu, který vytváříme. Persony je nutné vytvářet ještě před uvedením / spuštěním služby, protože na základě poznatků, které o uživatelích skrze persony shromáždíme by měl být web nebo aplikace designována. Správně vytvořené persony nám také mohou na samém začátku pomoci odhalit nedostatky navrhovaného uživatelského rozhraní nebo třeba i nevhodně zvolený jazyk z hlediska copywritingu. Persona reprezentuje skupinu uživatelů s podobnými vzorci chování. Ilustruje na nich nákupní rozhodnutí, přistupem k technologiím a výrobkům nebo preference zákaznických služeb a životního stylu. [1] Tyto reprezentace by měly být založeny na kvalitativních a kvantitativních datech o uživatelích. Persony jsou vždy jen tak dobré a relevantní, jako výzkum za nimi. [2]


Jak vytvořit persony?

Jak již bylo zmíněno výše, persona by měla být vytvářena na základě dat, která nasbíráme ze vzorku uživatelů, kteří reprezentují požadovanou cílovou skupinu. Platí také, že je lepší vytvořit více person, které jsou následně prioritizovány: od person, kteří jsou typickým uživatelem služby až po persony, které mohou být jen náhodnými uživateli.

Co bychom měli u persony identifikovat?


Personu bychom měli sestavovat tak, aby byla co nejpodobnějšímu skutečnému uživateli. Její součástí by kromě fiktivním sociodemografických údajů měl být i příběh, který personu propojuje s vytvářeným prodkutem. Situace, potřeby a chování, které by mohly nastat u persony při interakci s naším produktem, jsou často důležitější než precizní demografické údaje, protože více přibližují personu reálnému uživateli.

Persona by měla obsahovat následující:

 • Fiktivní jméno: persona tak bude reálnější; konrétní jméno také umožňuje snadnější práci s personami, především v týmu
 • Pohlaví a věk: má mít vliv na potřeby a chování; rozdíl mezi muži a ženami se může projevit i ve formě komunikace
 • Fotografie: slouží pro lepší představivost koncového uživatele
 • Zaměstnání odvíjí se od něj časové vytížení, používání technologií, potřeby a vlastnosti.
 • Demografické údaje: rodinný stav, vzdělání, počet dětí: mohou mít vliv na rozhodování a potřeby
 • Přístup k technologiím, který je zásadní pro správné navržení. Jaká zařízení uživatel používá? S jakými aplikacemi je zvyklý pracovat? Kolik času stráví uživatel online?
 • Potřeby a problémy identifikuje potřeby konrétní osoby. Díky jejich definici můžeme nalézt vhodné řešení.
 • Citace shrnující postoj persony k produktu[3][4]


Jak vytvořit personu při nedostatku dat?


Pokud tvroba persony není založena přímo na exaktních datech, hovoří se někdy o tzv. proto-personách[5]. S proto-personami se reálně setkáme možná ještě častěji než s personami, protože jejich tvorba není časově ani finančně tak nákladná jako tvorba person. Přestože proto-persona může být vytvořena nepřesně nebo i chybně, její vytvoření pozitivně ovlivňuje vývoj produktu. Při představě konkrétního uživatele na základě brainstormingu výrazně ulehčí rozhodovací proces při vytváření webu nebo aplikace na základě toho, pro koho je designován. Pokud se ukáže, že předpoklady, se kterými byly vytvářeny proto-persony vytvářeny, jsou myslné, lze je následně upravit, aby tak více odpovídaly skutečnému uživateli. [6]

Příklad zpracované persony

Jana, 28 let bankovní úřednice svobodná, bezdětná. Žíje v partnerském vztahu ve společné domácnosti s mužem v hlavním městě je zvyklá používat počítač pro práci, v osobním životě využívá chytrý mobilní telefon a tablet. Aktivně užívá 5 aplikací, především pro komunikaci s přáteli a rodinou. Online tráví cca 6 hodin. Ráda vyhledává novinky z oblasti kosmetiky.

Snímek obrazovky 2015-09-15 v 10.48.44.png
Zdroj: Freeimages [online]. Dostupné z: http://www.freeimages.com/Archivovaná verze stránky je dostupná na tomto odkazu.

Odkazy

Reference

 1. O’CONNOR, Kevin. Personas: The Foundation of a Great User Experience. UX Magazine [online]. 2011 [cit. 2015-09-09]. ISSN 2168 5681. Dostupné z: https://uxmag.com/articles/personas-the-foundation-of-a-great-user-experience
 2. Personas. Usability.gov [online]. [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html
 3. PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 224 s. ISBN 978-80-251-4152-6.
 4. Personas. Usability.gov [online]. [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html
 5. GOTHELF, Jeff. Using Proto-Personas for Executive Alignment. UX Magazine [online]. 2012 [cit. 2015-09-09]. ISSN 2168 5681. Dostupné z: https://uxmag.com/articles/using-proto-personas-for-executive-alignment
 6. ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Vyd. 1. Jihlava: Baroque Partners, 2014, 211 s. ISBN 978-80-87923-01-6.

Související články

Klíčová slova