Nápověda:Kategorie

Verze z 16. 1. 2018, 16:48, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tento parametr redakční šablony podepisujeme v tom případě, kdy je článek zařazen do správné kategorie/správných kategorií.

Samozřejmě se může stát, že by se pro článek hodila i jiná kategorie, nicméně pro naše potřeby postačí, pokud uvedené kategorie budou vypadat správně a budou vystihovat obsah daného článku.