NFC

Verze z 11. 6. 2016, 10:05, kterou vytvořil Martina.Slachova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „NFC je zkratka pro standard bezdrátové komunikační technologie Near Field Communication (komunikace v blízkém poli). Tuto technologii lze přirovnat …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NFC je zkratka pro standard bezdrátové komunikační technologie Near Field Communication (komunikace v blízkém poli). Tuto technologii lze přirovnat k Bluetooth nebo Wi-Fi. Je také podobná a kompatibilní s RFID. Technologie NFC slouží k bezpečné komunikaci mezi dvěma zařízeními, které jsou velmi blízko sebe. Tato komunikace probíhá prostřednictvím elektromagnetického pole. Zařízení (čtečka nebo telefon) vysílá do okolí energii, jež vytváří radiofrekvenční pole. V momentě, kdy je v magnetickém poli prvek fungující ve stejné frekvenci, začne komunikovat s vysílacím zařízením přes modulaci tohoto radiofrekvenčního pole. [1]

NFC přenos dat

Komunikace přenosu dat může probíhat mezi jedním aktivním a druhým pasivním zařízením, nebo mezi dvěma aktivními zařízeními. Mezi aktivním a pasivním zařízením probíhá komunikace tak, že aktivní se přiblíží k obvodu pasivního. Malý kondenzátor obvodu pasivního zařízení se pomocí elektromagnetické indukce nabije a tag naváže s mobilním zařízením komunikaci. [2]

Komunikace mezi dvěma aktivními probíhá stejně, rozdíl je pouze ten, že nemusí docházet k nabíjení přes elektromagnetickou indukci. Zařízení komunikují za pomoci elektromagnetického vlnění založeného na principu peer-to-peer. Obě strany mohou vysílat i přijímat data, ale ne současně. [2]

NFC je vhodné k transferu malého množství dat, které poté slouží k identifikaci nebo inicializaci dalšího komunikačního kanálu. [2]

NFC štítky

Do pasivních NFC štítků lze dát nejrůznější data (např. PIN kódy, hesla), která lze posléze číst a přepisovat. Přepsání dat je možné, ale jen v případě, že data nejsou šifrována nebo uzamčena. Štítky jsou různých tvarů a velikostí, mohou to být například klíčenky nebo přívěsky. [2]

NFC využití

Možností, jak využít technologii NFC je několik a jsou poměrně jednoduché. Stačí, aby měl uživatel mobilní telefon podporující technologii NFC. Pak už stačí jen přiložit tag k mobilnímu telefonu a ihned dochází k přenosu dat. Patří sem např. bezkontaktní platby, přihlašovací údaje do PC nebo budík na mobilním telefonu. [2]

Odkazy

Reference

  1. Near Field Communication. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 NFCmix. [online]. © 2012-2015 [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://www.nfcmix.com.