NFC

NFC je zkratka pro standard bezdrátové komunikační technologie Near Field Communication (komunikace v blízkém poli). Tuto technologii lze přirovnat k Bluetooth nebo Wi-Fi, avšak na rozdíl od nich má podstatně kratší dosah (cca 4 cm). [1] Je také podobná RFID, se kterým je i kompatibilní (obě technologie používají frekvenci 13,56 MHz), a které se hojně využívá v obchodech jako prevence krádeží. Na rozdíl od něj však umožňuje obousměrný přenos dat a obousměrnou komunikaci mezi zařízeními. Technologie NFC slouží k bezpečné komunikaci mezi dvěma zařízeními, které jsou velmi blízko sebe. Tato komunikace probíhá prostřednictvím elektromagnetického pole. Zařízení (čtečka nebo telefon) vysílá do okolí energii, jež vytváří radiofrekvenční pole. V momentě, kdy je v magnetickém poli prvek fungující ve stejné frekvenci, začne komunikovat s vysílacím zařízením přes modulaci tohoto radiofrekvenčního pole. [1] Rychlost přenosu dat činí až 424 kbit/s. [2]

Přenos dat pomocí NFC

Komunikace přenosu dat může probíhat mezi jedním aktivním a druhým pasivním zařízením, nebo mezi dvěma aktivními zařízeními. Mezi aktivním a pasivním zařízením probíhá komunikace tak, že aktivní se přiblíží k obvodu pasivního. Malý kondenzátor obvodu pasivního zařízení se pomocí elektromagnetické indukce nabije a tag naváže s mobilním zařízením komunikaci. [3]

Komunikace mezi dvěma aktivními probíhá stejně, rozdíl je pouze ten, že nemusí docházet k nabíjení přes elektromagnetickou indukci. Zařízení komunikují za pomoci elektromagnetického vlnění založeného na principu peer-to-peer. Obě strany mohou vysílat i přijímat data, ale ne současně. [3]

NFC je vhodné k transferu malého množství dat, které poté slouží k identifikaci nebo inicializaci dalšího komunikačního kanálu. [3]

NFC štítky

Do pasivních NFC štítků lze dát nejrůznější data (např. PIN kódy, hesla), která lze posléze číst a přepisovat. Přepsání dat je možné, ale jen v případě, že data nejsou šifrována nebo uzamčena. Štítky jsou různých tvarů a velikostí, mohou to být například klíčenky nebo přívěsky. [3]

Využití NFC

Možností, jak využít technologii NFC je mnoho, její používání je poměrně jednoduché. Stačí, aby měl uživatel mobilní telefon podporující technologii NFC. Pak už stačí jen přiložit tag k mobilnímu telefonu a ihned dochází k přenosu dat. Pomocí NFC lze např. realizovat bezkontaktní platby, sdílet odkazy, nastavit budík na mobilním telefonu, přepnout ho na tichý režim nebo s ním spárovat jiné zařízení (například bezdrátový reproduktor).Využívá se též na turisticky zajímavých místech, kde se po přiložení telefonu na štítek zobrazí informace o dané lokalitě. [3]

NFC v knihovnách

Zatím se v praxi jedná o ojedinělé případy, ale teoreticky se již dnes nabízí spousta atraktivních řešení do knihoven. NFC lze použít k identifikaci čtenářů místo klasických průkazů, zároveň umožňuje použití samoobslužných výpůjčních systémů. Lze s ním rovněž platit případné pokuty či poplatky za tisk a kopírování. Také by mohlo usnadnit orientaci v knihovnách. V neposlední řadě ho lze využít k vytváření atraktivních smart posterů. V našich knihovnách se však na rozdíl od těch japonských ještě neuchytilo. [4]

Nevýhody NFC

Jako každá technologie má i NFC několik negativ. To největší vychází přímo z jeho podstaty - vzhledem k tomu, že čipy v kreditních kartách (či platební nálepky na mobilních telefonech) lze kdykoliv přečíst, mohou vám teoreticky být ukradeny peníze z karty například ve veřejné dopravě, kde je velká koncentrace lidí. Řešením je nosit kartu v kovové krabičce nebo ji odstínit alobalem. [5] Ve srovnání s Bluetooth má NFC podstatně menší dosah a rychlost, na druhou stranu je však energeticky úspornější. [1]


Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 Near Field Communication. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication.
  2. COSKUN, Vedat, Kerem OK a Busra OZDENIZCI. Near field communication: from theory to practice. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. ISBN 978-111-9971-092.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 NFCmix. [online]. © 2012-2015 [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://www.nfcmix.com.
  4. 4. OVČAČÍK, Václav. NFC služby v knihovnách a jejich bezpečnost [online]. Brno, 2014 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: https://theses.cz/id/uzkbce/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
  5. 5. HECHT, Robert. Contactless a NFC platby [online]. 2012 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://is.ambis.cz/th/t4csu/. Diplomová práce. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS. Vedoucí práce Marcela Soldánová.

Externí odkazy

https://www.nfcworld.com/

Související články