Nakladatelství v oblasti Mediální studia

Nakladatelé

GRADA

 • Odkaz: http://www.grada.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo GRADA, bolo založené v roku 1991. Patrí k jedným z najväčších nakladateľstiev v Česku. Pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí. Publikuje tituly v oblasti práva, ekonómie, managementu, PR, financií, účtovníctva, psychológie, knihy s počítačovou tématikou.

ANAG

 • Odkaz: http://www.anag.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo ANAG, bolo založené v roku 1990. Vydáva ekonomickú a právnu literatúru, publikácie v oblasti zdravia a voľného času a odborné časopisy, ďalej majú rozšírený sortiment v oblasti managementu, marketingu a počítačovej literatúry.

KEY Publishing

 • Odkaz: http://www.keypublishing.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo KEY Publishing s.r.o., sa zameriava na produkciu odbornej literatúry, hlavne právnických a ekonomických publikácií, managementu a marketingu.

Progres Guru

 • Odkaz: https://www.progresguru.cz
 • Anotace: Nakladateľstvo Progres Guru bolo založené v roku 2013. Zameriava sa na výrobu a predaj náučných audio-kníh so zamerianím na osobní rozvoj, podnikanie a profesijný rast. Cieľom nakladateľstva je poskytnúť efektívny spôsob samovzdelávania vo formáte MP3 k stiahnutiu.

EKOPRESS

 • Odkaz: http://www.ekopress.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo EKOPRESS funguje na trhu od roku 1992. Zahrňuje témy v oblasti ekonomiky, businessu, managementu, marketingu, sales, reklama, PR, financie a jazyky.

Management Press

 • Odkaz: http://www.mgmtpress.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo Management Press bolo založené v roku 1992. Je popredným českým nakladateľstvom odbornej literatúry pre manažérov, podnikateľov, ekonómov, poradcov v riadení a podnikových personalistov. Vydáva publikácie v oblasti podnikateľskej a manažérskej praxi (napr. marketing, PR, reklama, predaj, financie, výroba, personalistika).

SAGE Publications

 • Odkaz: https://uk.sagepub.com/en-gb
 • Anotace: Nakladateľstvo SAGE Publications, založené v roku 1965, sa zameriava na vydávanie kníh v oblasti businessu, médiálnich štúdií, humanitných vied, sociálnych štúdií, technológie a medicíny.

Taylor and Francis

 • Odkaz: http://www.tandfonline.com/
 • Anotace: Nakladateľstvo Taylor and Francis publikuje literatúru v oblasti sociálnych a politických vied, mediálnych štúdií, komunikácie, matematiky,technológie a medicíny.

Conviva

 • Odkaz: http://www.conviva.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo so zameraním na filozofickú, ekonomickú, právnickú literatúru a literatúru spoločenských vied.

Portál

 • Odkaz: http://www.portal.cz/
 • Anotace: Portál bol založený v roku 1990. Zameriava sa predovšetkým na publikácie z oborov pedagogiky, psychológie, médií, sociológie, ekonómie, politológie, zdravia, ekológie, filozofie, semiotiky a antropológie.

The Barrister & Principal publishing

 • Odkaz: http://www.barrister.cz/
 • Anotace: The Barrister & Principal publishing bol založený v roku 1994. Zameriava sa na publikáciu kníh v oblasti beletrie, poézie, sociológiu, dejiny, históriu, média, psychológiu, sociológiu, encyklopédie a učebnice.

Portály

Media guru

Odkaz:https://www.mediaguru.cz/
Anotace: Media guru je portálem zabývající se aktuálním zpravodajstvím ze světa médií, reklamy a marketingu. Na českém internetu figuruje již od roku 2007. Portál je využitelný zejména pro pracovníky z výše zmíněných oborů k udržení přehledu. Na tomto portálu je možné naleznout články v rubrikách: TV, tisk, internet & mobil, rádio, OOH, reklama, marketing, PR, výzkum a speciály.

Marketing Journal

Odkaz:http://www.m-journal.cz/cs/
Anotace:Portál Marketing Journal je portálem s podobným zaměřením jako Media guru. Zabývá se aktuálním děním ze světa marketingu, PR a reklamy. Kromě zpráv z aktuálního dění nabízí také články k uvedení do výše zmíněných témat. Hlavní kategorie článků na tomto portálu jsou členěny na: online marketing, sociální sítě, marketing, praxe, public relations, video.Příbuzné články

Klíčová slova

Mediální studia, média, marketing, PR, reklama, nová média

Zdroje