Nakladatelství v oblasti Mediální studia

Nakladatelé

GRADA

 • Odkaz: http://www.grada.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo GRADA, bolo založené v roku 1991. Patrí k jedným z najväčších nakladateľstiev v Česku. Pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí. Publikuje tituly v oblasti práva, ekonómie, managementu, PR, financií, účtovníctva, psychológie, knihy s počítačovou tématikou.

ANAG

 • Odkaz: http://www.anag.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo ANAG, bolo založené v roku 1990. Vydáva ekonomickú a právnu literatúru, publikácie v oblasti zdravia a voľného času a odborné časopisy, ďalej majú rozšírený sortiment v oblasti managementu, marketingu a počítačovej literatúry.

KEY Publishing

 • Odkaz: http://www.keypublishing.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo KEY Publishing s.r.o., sa zameriava na produkciu odbornej literatúry, hlavne právnických a ekonomických publikácií, managementu a marketingu.

Progres Guru

 • Odkaz: https://www.progresguru.cz
 • Anotace: Nakladateľstvo Progres Guru bolo založené v roku 2013. Zameriava sa na výrobu a predaj náučných audio-kníh so zamerianím na osobní rozvoj, podnikanie a profesijný rast. Cieľom nakladateľstva je poskytnúť efektívny spôsob samovzdelávania vo formáte MP3 k stiahnutiu.

EKOPRESS

 • Odkaz: http://www.ekopress.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo EKOPRESS funguje na trhu od roku 1992. Zahrňuje témy v oblasti ekonomiky, businessu, managementu, marketingu, sales, reklama, PR, financie a jazyky.

Management Press

 • Odkaz: http://www.mgmtpress.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo Management Press bolo založené v roku 1992. Je popredným českým nakladateľstvom odbornej literatúry pre manažérov, podnikateľov, ekonómov, poradcov v riadení a podnikových personalistov. Vydáva publikácie v oblasti podnikateľskej a manažérskej praxi (napr. marketing, PR, reklama, predaj, financie, výroba, personalistika).

SAGE Publications

 • Odkaz: https://uk.sagepub.com/en-gb
 • Anotace: Nakladateľstvo SAGE Publications, založené v roku 1965, sa zameriava na vydávanie kníh v oblasti businessu, médiálnich štúdií, humanitných vied, sociálnych štúdií, technológie a medicíny.

Taylor and Francis

 • Odkaz: http://www.tandfonline.com/
 • Anotace: Nakladateľstvo Taylor and Francis publikuje literatúru v oblasti sociálnych a politických vied, mediálnych štúdií, komunikácie, matematiky,technológie a medicíny.

Conviva

 • Odkaz: http://www.conviva.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo so zameraním na filozofickú, ekonomickú, právnickú literatúru a literatúru spoločenských vied.

Portál

 • Odkaz: http://www.portal.cz/
 • Anotace: Portál bol založený v roku 1990. Zameriava sa predovšetkým na publikácie z oborov pedagogiky, psychológie, médií, sociológie, ekonómie, politológie, zdravia, ekológie, filozofie, semiotiky a antropológie.

The Barrister & Principal publishing

 • Odkaz: http://www.barrister.cz/
 • Anotace: The Barrister & Principal publishing bol založený v roku 1994. Zameriava sa na publikáciu kníh v oblasti beletrie, poézie, sociológiu, dejiny, históriu, média, psychológiu, sociológiu, encyklopédie a učebnice.

Bizbooks

 • Odkaz:http://www.bizbooks.cz/uvod/
 • Anotace:Nakladatelství Bizbooks vzniklo v roce 2012. Do roku 2012 spadalo nakladatelství pod bývalý Computer Press. Toto nakladatelství se specializuje zejména na knihy týkající se osobního či kariérního růstu, finančního trhu a businessu obecně, ale i tak nabízí velmi pestrou škálu knih. Bizbooks se snaží zabývat aktuálními trendy a být progresivní. V rámci mediálních studií nabízí velké množství knih týkajících se marketingu a prodeje.

Karolinum

 • Odkaz:http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/
 • Anotace:Toto nakladatelství vzniklo v roce 1990 a spadá pod Univerzitu Karlovu v Praze. Karolinum vydalo za dobu své existence již okolo 5500 publikací z různých oborů. V nabídce tohoto nakladatelství najdeme zejména odborné studijní publikace. V jejich nabídce je možné nalézt knihy týkající se médií v moderním pojetí. Reprezentační knihkupectví tohoto nakladatelství lze nalézt v Celetné ulici v Praze.

VeRBuM

 • Odkaz:http://www.verbum.name/
 • Anotace:Nakladatelství VeRBuM se specializuje zejména na odbornou a populárně naučnou literaturu. Okrajově se pak věnuje beletrii a poezii. V jejich nabídce je možné nalézt zejména knihy týkající se marketingu a mediální komunikace.

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

 • Odkaz:http://www.alescenek.cz/
 • Anotace:Nakladatelství bylo založeno v roce 1996 JUDr. Alešem Čeňkem a specializuje se zejména na odbornou literaturu. V sortimentu tohoto nakladatelství nalezneme knihy zejména právního, ekonomického, filosofického, psychologického a politologického zaměření, ale ve své nabídce má také knihy týkající se nových médií a také například mediálního práva. Působišti tohoto nakladatelství jsou Praha, Plzeň, Brno, Bratislava a Trnava.

Management press

 • Odkaz:http://www.mgmtpress.cz/uvod/
 • Anotace:Management Press se zabývá zejména literaturou týkající se obchodu a vhodnou například pro výuku na vysokých školách ekonomického zaměření či pro podnikové vedení a samotné podnikatele. Management Press vydává ovšem také publikace týkající se managementu a to například ve formě edice Knihovna světového managementu, ve které vychází díla renomovaných odborníků na toto téma. V jejich nabídce ovšem nalezneme také knihy týkající se public relations či marketingu.

Edika

 • Odkaz:http://www.edika.cz/uvod/
 • Anotace:Nakladatelství Edika nabízí širokou škálu knih pro mládež, rodiče, pedagogy a také knihy pro vzdělávání (střední a vysoké školy). V jejich sortimentu nalezneme v rámci mediálních studií zejména knihy týkající se marketingu a marketingové komunikace. Dále pak nakladatelství nabízí výukové učebnice angličtiny týkající se obchodní komunikace.

Academia

 • Odkaz:http://www.academia.cz/
 • Anotace:Nakladatelství vzniklo v roce 1953 a svůj nynější název získalo v roce 1966. Toto nakladatelství se zaměřuje na odbornou vědeckou literaturu různých směrů a to i ve svých edičních programech. V rámci mediálních studií nalezneme v jejich nabídce zejména knihy týkající se massmédií a marketingu. Knihkupectví tohoto nakladatelství je možné najít v Praze, Brně a Ostravě.

Nakladatelství C.H. Beck

 • Odkaz:http://www.beck.cz/
 • Anotace:Nakladatelství C.H. Beck je velmi známým evropským nakladatelstvím. Na český trh toto nakladatelství vstoupilo v roce 1993. Země původu tohoto nakladatelství je Německo. Nakladatelství C.H. Beck se specializuje zejména na ekonomickou a právnickou literaturu. Od roku 2015 pořádá toto nakladatelství také semináře pro právníky. V jejich produkci je možno naleznout přes 9000 knižních titulů. V rámci mediálních studií je možné naleznout v tvorbě tohoto nakladatelství zejména knihy s tématikou marketingu či reklamy.

Penguin Random House

 • Odkaz:http://www.penguinrandomhouse.com/
 • Anotace:Nakladatelství Penguin Random House vzniklo v roce 2013 a je jedním z největších nakladatelství na světě. Zabývá se vydáváním jak odborných knih, tak také beletrií a populární literaturou. V jejich nabídce je možné naleznout knihy zejména z témat teorie médií, marketingu, komunikace a okrajově také PR.

Elsevier

 • Odkaz:https://www.elsevier.com/
 • Anotace:Elsevier je dalším z největších světových nakladatelství. Nakladatelství Elsevier bylo založeno roku 1880 a specializuje se zejména na odbornou vědeckou literaturu. Kromě nakladatelské činnosti se Elsevier věnuje také dalším vědecky zaměřeným projektům. K tématu mediálních studií je možné nalézt velké množství knih. Jazykem publikací je angličtina.

GINGKO PRESS

 • Odkaz: http://www.gingkopress.com/
 • Anotace: Nakladatelství Gingko Press bylo založené roku 1985 v německém Hamburku. Vydává knihy spojené s mediálními teoriemi, uměním a grafikou a vlastní práva pro celosvětové vydávání knih autora Marshalla McLuhana.

CQ PRESS

 • Odkaz: https://us.sagepub.com/en-us/nam/cqpress
 • Anotace: Nakladatelství Congressional Quarterly bylo založeno v roce 1945 a od roku 2008 (už pod názvem CQ Press) je divizí společnosti SAGE Publications. Vydává knihy o žurnalistice, masové komunikaci, politické vědě, komunikaci a byznysu.

O'REILLY MEDIA

 • Odkaz: http://www.oreilly.com/
 • Anotace: O'Reilly Media je mezinárodní americké nakladatelství založené v roce 1984, kdy vydávalo především knihy o programování a počítačových technologiích. Nyní vydává i knihy o byznysu, marketingu a designu.

PETER LANG PUBLISHING GROUP

 • Odkaz: https://www.peterlang.com/
 • Anotace: Peter Lang Publishing Group založil Peter Lang GmbH ve Franfurktu nad Mohanem v roce 1970. Nyní má pobočky ve Vídni, Dublinu, Varšavě a Istanbulu. Zabývá se vydáváním knih s tematikou umění, vzdělávání, literatury, historie, politiky, práva, lingvistiky, médií a komunikace, sociologie a teologie a filozofie.

I.B. TAURIS

 • Odkaz: http://www.ibtauris.com/
 • Anotace: Nakladatelství I.B. Tauris bylo založeno v Londýně v roce 1983 a obecně se zaměřuje na humanitní a sociální vědy. Mezi nejvýraznější oblasti patří historie, geografie, sociologie, politika, mezinárodní vztahy, náboženství, filozofie a film a vizuální kultura.

WILEY-BLACKWELL

 • Odkaz: http://eu.wiley.com/
 • Anotace: Wiley-Blackwell je mezinárodní nakladatelství založené v roce 1922 v USA společností John Wiley & Sons. Zaměřuje se na vydávání mezinárodních vědeckých knih se zaměřením na technologie, medicínu, biologii, fyziku a sociální a humanitní vědy. Většina jejich knih je dostupná skrze Wiley Online Library.

TAYLOR & FRANCIS GROUP

 • Odkaz: http://taylorandfrancis.com/
 • Anotace: Nakladatelství Taylor & Francis bylo založeno již v roce 1852 ve Velké Británii a oblastmi jeho zájmu jsou především humanitní a sociální vědy, behaviorální vědy a knihy s lékařskou tematikou. Vydává také velké množství časopisů a publikuje i online.

COLUMBIA UNIVERSITY PRESS

 • Odkaz: https://cup.columbia.edu/
 • Anotace: Columbia University Press je univerzitní nakladatelství v New York City spojené s Columbia University. Nakladatelství bylo založeno v roce 1893 a již od začátku se snaží vydávat knihy zaměřené především na humanitní a sociální vědy. Ročně vydává okolo 160 titulů.

OXFORD UNIVERSITY PRESS

 • Odkaz: http://global.oup.com/
 • Anotace: Oxford University Press je největším univerzitním vydavatelstvím na světě a založeno bylo již v roce 1586 (nejstarším je Cambridge University Press). Věnuje se celé škále témat (od historie přes právo, medicínu a sociální vědy) a mezi nejvýznamnější díla patří jejich slovníky (Oxford English Dictionary a jeho variace). Vydává kolem 4500 knih ročně.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

 • Odkaz: www.cambridge.org/
 • Anotace: Univerzitní nakladatelství Cambridge University Press je nejstarším univerzitním nakladatelstvím vůbec - založeno bylo v roce 1534 a je druhé největší na světě. Patří pod University of Cambridge a věnuje se vydávání akademických i edukativních knih a jiných publikací.

Portály

Media guru

 • Odkaz:https://www.mediaguru.cz/
 • Anotace: Media guru je portálem zabývající se aktuálním zpravodajstvím ze světa médií, reklamy a marketingu. Na českém internetu figuruje již od roku 2007. Portál je využitelný zejména pro pracovníky z výše zmíněných oborů k udržení přehledu. Na tomto portálu je možné naleznout články v rubrikách: TV, tisk, internet & mobil, rádio, OOH, reklama, marketing, PR, výzkum a speciály.

Marketing Journal

 • Odkaz:http://www.m-journal.cz/cs/
 • Anotace:Portál Marketing Journal je portálem s podobným zaměřením jako Media guru. Zabývá se aktuálním děním ze světa marketingu, PR a reklamy. Kromě zpráv z aktuálního dění nabízí také články k uvedení do výše zmíněných témat. Hlavní kategorie článků na tomto portálu jsou členěny na: online marketing, sociální sítě, marketing, praxe, public relations, video.Příbuzné články


Klíčová slova

Mediální studia, média, marketing, PR, reklama, nová média

Zdroje