Historie verzí stránky „National information infrastructure initiatives: vision and policy design“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace