Přehled prozodických pojmů: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „* jak si zhruba odpovídají termíny: {| class="wikitable" border="1" |- ! obsahově (sémanticky) ! prozodicky |- | | hláska |- | (morfém) | slabika …“)
 
 
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
! obsahově (sémanticky)
 
! obsahově (sémanticky)
 
! prozodicky
 
! prozodicky
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
|  
 
|  
 
| hláska
 
| hláska
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
| (morfém)
 
| (morfém)
 
| slabika
 
| slabika
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
| morfém
 
| morfém
 
|  
 
|  
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
| slovo
 
| slovo
 
| (mluvní takt)
 
| (mluvní takt)
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
|  
 
|  
 
| mluvní takt
 
| mluvní takt
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
| colspan="2"| promluvový úsek / fráze
 
| colspan="2"| promluvový úsek / fráze
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
| věta
 
| věta
 
| výpověď
 
| výpověď
|-
+
|- style="text-align:center;" |
 
| colspan="2"| promluva
 
| colspan="2"| promluva
 
|}
 
|}
 +
<br />
 +
* '''hláska''' – fiktivní jednotka
 +
: - na hlásky se dělí jen z důvodu snazší manipulace a hláskového písma
  
 +
* '''slabika''' – nejmenší reálná jednotka, mnoho definic
  
 +
* '''morfém''' – nejmenší jednotka nesoucí význam, někdy se může shodovat se slabikou (zvlášť izolační jazyky), ale může být větší (i menší?)
  
 +
* '''slovo''' – skupina hásek s ustáleným významem ohraničená graficky
 +
 +
* '''mluvní takt''' – jednotka s jedním přízvukem, minimálně jedno slovo
 +
 +
* '''promluvový úsek''' – několik (minimálně jeden) mluvních taktů vázaných dohromady tak, že v percepci posluchače tvoří jednotku
 +
: - jsou odděleny pauzami, pomocí melodické kontury nebo změny tempa
 +
: - realizuje se na něm intonace
 +
: - 1 promluvový úsek = 1 myšlenkový krok
 +
 +
* '''věta (výpověď)''' – odděleny pauzami nebo -“- a graficky
 +
: - větná prominence – větný přízvuk
 +
 +
* '''promluva''' – dokud mluví jeden člověk
 +
 +
* '''(prozodická) fráze''' = promluvový úsek (předěly = frázování)
 +
 +
* '''intonační fráze''' = výpověď
 +
 +
* '''rytmus''' = pravidelné střídání
 +
 +
* '''metrum''' = rytmické schéma
 +
 +
* '''stopa''' = jednotka metra, základ pravidelného střídání těžkých a lehkých dob (slabik)
 +
 +
* '''mora''' – abstraktní jednotka pro minimální časový krok, odpovídá „slabé“ slabice
 +
 +
* '''melodie''' = změna F0
 +
 +
* '''intonace''' = melodie + pauzy, tempo, dynamika
 +
 +
* '''melodém''' = základní typ melodického průběhu ← funkce
 +
 +
* '''kadence''' = realizace melodému (např. stoupavý melodém lze realizovat stoupavou, nebo stoupavo-klesavou kadencí)
 +
: - × Daneš – kadence ↑ / antikadence ↓ / polokadence →
 +
 +
* '''komunikační strategie''' → ukončenost × neukončenost
 +
 +
* '''větná modalita''' → oznamovací / rozkazovací / tázací doplňovací / tázací zjišťovací × ___
 +
 +
* '''melodém''' → klesavý / klesavý / klesavý / stoupavý × neukončený
 +
 +
* '''izochronie''' = stejné časové trvání
 +
: - '''stress-timed''' = stejný interval mezi přízvuky (angličtina)
 +
: - '''syllable-timed''' = stejně dlouhé slabiky (španělština, čeština)
 +
: - '''mora-timed''' = stejně dlouhé mory (japonština)
  
  

Aktuální verze z 7. 9. 2014, 13:31

 • jak si zhruba odpovídají termíny:
obsahově (sémanticky) prozodicky
hláska
(morfém) slabika
morfém
slovo (mluvní takt)
mluvní takt
promluvový úsek / fráze
věta výpověď
promluva


 • hláska – fiktivní jednotka
- na hlásky se dělí jen z důvodu snazší manipulace a hláskového písma
 • slabika – nejmenší reálná jednotka, mnoho definic
 • morfém – nejmenší jednotka nesoucí význam, někdy se může shodovat se slabikou (zvlášť izolační jazyky), ale může být větší (i menší?)
 • slovo – skupina hásek s ustáleným významem ohraničená graficky
 • mluvní takt – jednotka s jedním přízvukem, minimálně jedno slovo
 • promluvový úsek – několik (minimálně jeden) mluvních taktů vázaných dohromady tak, že v percepci posluchače tvoří jednotku
- jsou odděleny pauzami, pomocí melodické kontury nebo změny tempa
- realizuje se na něm intonace
- 1 promluvový úsek = 1 myšlenkový krok
 • věta (výpověď) – odděleny pauzami nebo -“- a graficky
- větná prominence – větný přízvuk
 • promluva – dokud mluví jeden člověk
 • (prozodická) fráze = promluvový úsek (předěly = frázování)
 • intonační fráze = výpověď
 • rytmus = pravidelné střídání
 • metrum = rytmické schéma
 • stopa = jednotka metra, základ pravidelného střídání těžkých a lehkých dob (slabik)
 • mora – abstraktní jednotka pro minimální časový krok, odpovídá „slabé“ slabice
 • melodie = změna F0
 • intonace = melodie + pauzy, tempo, dynamika
 • melodém = základní typ melodického průběhu ← funkce
 • kadence = realizace melodému (např. stoupavý melodém lze realizovat stoupavou, nebo stoupavo-klesavou kadencí)
- × Daneš – kadence ↑ / antikadence ↓ / polokadence →
 • komunikační strategie → ukončenost × neukončenost
 • větná modalita → oznamovací / rozkazovací / tázací doplňovací / tázací zjišťovací × ___
 • melodém → klesavý / klesavý / klesavý / stoupavý × neukončený
 • izochronie = stejné časové trvání
- stress-timed = stejný interval mezi přízvuky (angličtina)
- syllable-timed = stejně dlouhé slabiky (španělština, čeština)
- mora-timed = stejně dlouhé mory (japonština)


Reference

 • Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.
 • Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.


Zpět na rozcestník: Prozodie | Fonetika