Přehled prozodických pojmů

Verze z 7. 9. 2014, 12:20, kterou vytvořil Dita Lazárková (lazarkovadita@gmail.com) (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „* jak si zhruba odpovídají termíny: {| class="wikitable" border="1" |- ! obsahově (sémanticky) ! prozodicky |- | | hláska |- | (morfém) | slabika …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
  • jak si zhruba odpovídají termíny:
obsahově (sémanticky) prozodicky
hláska
(morfém) slabika
morfém
slovo (mluvní takt)
mluvní takt
promluvový úsek / fráze
věta výpověď
promluva
Reference

  • Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.
  • Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.


Zpět na rozcestník: Prozodie | Fonetika