Práce a její podmínky

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Práce a životní prostředí

 • prostředí – soubor podmínek, za kterých se uskutečňuje práce, měly by být v souladu s fyziologickými, hygienickými, psychologickými i estetickými požadavky pracovníků
 • potřeba zjišťovat člověku nejpříjemnější pracovní podmínky – produktivita a pohoda
 • poznávání potřeb člověka + poznávání účinku prostředí na práci

úroveň pr. prostředí je dána:

 • materiální, technické podmínky (ergonomie)
 • sociální podmínky (klima, vztahy)
 • organizační podmínky (pravidla)
 • subjektivní činitelé (znalosti a schopnosti, hygienické návyky)

Fyzikálně chemické podmínky

 • obtěžující, rušivé, škodlivé
 • hluk, vibrace, osvětlení, teplota, prach, chemické škodliviny
 • ohrožuje zdraví
 • všechno, co zatěžuje sluch, nepravidelnost
 • stav zvýšeného podráždění, reakce celého organismu, vegetativní funkce, endokrinní funkce, funkce analyzátorů
 • bolesti hlavy, zvýšené napětí, nespavost
 • psychické změny - poruchy sluchu – orientace, závratě, pozornost, dráždivost, roztržitost, unavitelnost
 • vibrace – bolest hlavy, únava, zhoršení výkonu
 • osvětlení - zkoušky přesnosti čtení, příjemnost – závisí na předchozí adaptaci oka, jas a kontrast, nehodovost, výkonnost, vliv barev – teplé, studené, světlé, výstražné
 • teplota - léto 20,5-23, zima 18-21, extrémní teploty – vliv na přesnost a nehodovost
 • chemické škodliviny - olovo, rtuť, toluen, oxid uhelnatý, insekticidy
 • vliv biorytmu, únavy a monotonie
 • ovlivnění - frekvencí a intenzitou podnětů, dnem a nocí, ospalostí, únava z práce, vlastnosti prostředí (monotónnost, vibrace, mikroklima)
 • únava – nutná, zbytečná, škodlivá
 • monotónní práce - pocit nudy, únavy, námahy, ztráta zájmu o práci, jedněm nepříjemná, druzí ji naopak vítají
 • přestávky, malé změny, střídání pracovních míst
 • bezpečnost práce - zjišťování příčin nehodovosti a úrazovosti, psychologický rozbor nehod – při prevenci
 • výkonové možnosti člověka (zodpovědnost, připravenost, znalosti, předpoklady)
 • požadavky práce - často lidský faktor – spíše ale selžeme v nevhodném prostředí, podmínkách

nejdůležitější příčiny chybných výkonů:

 • zdravotní stav
 • nedostatek znalostí
 • nedostatek zručnosti
 • únava
 • časová zátěž
 • alkohol, drogy

Zdroje