Nápověda:Citace a práce se zdroji

Použití zdrojů a jejich řádné citování je jednou ze zásad vypracovávání článků na WikiSofii. To často tvoří hlavní rozdíl mezi ní a elektronickými zdroji tradičně využívanými studenty (skripta, zápisky z přednášek). Je proto žádoucí, aby autoři článků uměli se zdroji pracovat a dovedli je citovat tak, aby to bylo čtenářům k užitku.

Kdy citujeme?

Citace (reference) by měla být uvedena u každé faktické informace, která se v článku vyskytuje. Cílem je, aby veškeré informace uváděné v textu byly dohledatelné až k původním zdrojům, a tudíž ověřitelné.

Kde citujeme?

Citace v článcích mají dvě části. První, přímo v textu, a druhou, v závěru článku pod nadpisem Zdroje (tato část obsahuje i Použitou literaturu, Zdroj (v případě přebraného článku), Doporučenou literaturu, Související články atd.). Zde se budeme věnovat pouze citacím přímo v textu. Veškeré důležité informace o části Zdroje naleznete v doporučené struktuře článku.

Citace v textu

Citace v textu jsou tzv. reference. Vytvářejí se pomocí tagu <ref> (viz níže) a tvoří citační základ článků. Tvoří je malé číslo v horním indexu v hranatých závorkách (např. [1], [2], [3]), po kliknutí se přesunete referovaný zdroj. Reference přímo odkazují na zdroje v seznamu referencí na konci článku. Reference můžete umisťovat do textu dvěma způsoby:

 1. Na konci odstavce (pokud odstavec obsahuje informace z jednoho zdroje)
 2. Vždy po uvedení informace přebrané ze zdroje (na konci věty, ale i uprostřed věty, pokud věta uvádí několik zdrojů)

Celý odstavec parafrázuje informace z jednoho zdroje

Proběhla celá řada výzkumů na téma jednorožci. Známému badateli Jiřímu Zrcátku se povedlo znovuobjevit většinu faktů, které o těchto vzácných tvorech nashromáždil jeho učitel J. A. Fusekle. Například šlo o nejrůznější informace stran údajné mýtičnosti a nenažranosti evropských jednorožců.[1]

Věta parafrázuje informace z jednoho zdroje

Základní výzkum jednorožců ukázal, že tato zvířata jsou jednak mýtická a jednak neuvěřitelně nenažraná[1].

Věta obsahuje informace z více zdrojů

Základní výzkum jednorožců ukázal, že tato zvířata jsou jednak mýtická[1] a jednak neuvěřitelně nenažraná[2].

Jak citujeme?

Citace do textu vkládáme pomocí tlačítka Další - Reference (kam následně vložíme citaci zdroje) ve vizuálním editoru, tlačítkem "citace.com" (žluté uvozovky) v editaci zdroje (zadejte údaje, které jsou po vás vyžadovány) nebo přímo tagem <ref>Zdroj citace</ref>. Typický výsledný kód citace vypadá následovně:

<ref>Zrcátko, J. (2014). Jednorožci: Postrach půlnoční Prahy. Praha: Nakladatelství krásy a lásky.</ref>

Vložte tento kód na konec citovaného textu a v článku se zobrazí jako horní číselný index, stejně jako v předchozích příkladech.

Vícekrát citovaný zdroj

Může se stát (a pravděpodobně se stane), že budete muset citovat určitý zdroj vícekrát. Není žádoucí pokaždé znovu vypisovat celou citaci, vše si můžete ulehčit pomocí vlastnosti "name" (jméno) v tagu <ref>. Poprvé zdroj citujete jako obvykle, pouze přidáte vlastnost "name" s hodnotou orientačního názvu citace (to se nikde zobrazovat nebude a slouží pouze pro orientační účely WikiSofie):

<ref name="zrcatko">Zrcátko, J. (2014). Jednorožci: Postrach půlnoční Prahy. Praha: Nakladatelství.</ref>

Každou další citaci tohoto zdroje v textu můžete pak snadno ošetřit kratším zápisem:

<ref name="zrcatko" />

Seznam referencí

Na závěr článku do části Zdroje uvádíme seznam referencí. Toho docílíme vložením tagu <references/>. Pokud jste v textu řádně citovali, nemusíte se již o nic starat. WikiSofia vytvoří krásný seznam citované literatury:

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Zrcátko, J. (2014). Jednorožci: Postrach půlnoční Prahy. Praha: Nakladatelství krásy a lásky.
 2. 2,0 2,1 Fusekle, J. A. (2012). Mají jednorožci bezedný žaludek? Praha: Nakladatelství krásy a lásky.
 3. Vytáčka, J. (1989) Nějaký třetí zdroj. Brno: Ježkovy knihy.

Citační normy

Cituj, cituj, nebo se z toho zblázníš!

Obory humanitních věd využívají celou řadu nejrůznějších citačních norem. Autorům článků se doporučuje, aby zvolili tu citační normu, která je obvyklá pro jejich obor (a na kterou jsou pravděpodobně zvyklí). WikiSofia podporuje následující citační normy:

 • APA
 • CSE
 • CSE NY
 • ČSN ISO 690
 • Harvard
 • Chicago (16th edition)
 • IEEE
 • ISO 690
 • MLA (7th edition)
 • NISO / ANSI Z39.29 (2005)
 • Turbian (7th edition)