Recenzní řízení: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „{{Pracuje se}} Anglicky peer-review <i>"Recenzním řízením se rozumí proces odborného kritického posouzení vědeckých prací před jejich vydání…“)
 
Řádek 18: Řádek 18:
 
Každá redakce odborného časopisu publikuje podmínky recenzního řízení (zpravidla online), kde deklaruje typ řízení, formální požadavky a průběh řízení.
 
Každá redakce odborného časopisu publikuje podmínky recenzního řízení (zpravidla online), kde deklaruje typ řízení, formální požadavky a průběh řízení.
  
==Reference==
+
==Odkazy==
 +
===Reference===
 
<references/>
 
<references/>
 +
 +
===Použitá literaturua===
 +
*NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. <i>RECENZNÍ ŘÍZENÍ</i> [Elektronický dokument]. 2012 [cit. 2.2.2015]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/pdf/recenzni_rizeni.pdf
 +
*Recenzní řízení. PROINFLOW. <i>Recenzní řízení | pro.inflow.cz</i> [online]. © 2009–2015 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/recenzni-rizeni
 +
*Recenzní řízení. JURISPRUDENCE, Právnická fakulta UK. <i>Recenzní řízení | Jurisprudence</i> [online]. © 2015 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://www.jurisprudence.cz/cz/recenzni-rizeni.c-7.html
 +
*Recenzní řízení. INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA LÁZNĚ BOHDANEČ. <i>Recenzní řízení - The Science for Population Protection</i> [online]. [2014] [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: http://www.population-protection.eu/recenzni-rizeni.php

Verze z 5. 2. 2015, 14:14

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Anglicky peer-review

"Recenzním řízením se rozumí proces odborného kritického posouzení vědeckých prací před jejich vydáním, který zajišťuje kvalitu odborných textů.[1]"

Základní rozdělení

 • Otevřené recenzní řízení

Autoři jsou informováni o jménech posuzovatelů a také recenzenti znají totožnost autora (popř. autorů) článku. Například časopis ProInflow[2].

 • Anonymní recenzní řízení

Recenzenti neznají autory textu a naopak. Například časopis Národopisná revue. [3]

Typický průběh řízení

 1. Tzv. před-recenzní kontrola

  redakce posuzuje, zda rukopis splňuje základní požadavky kladené na vědecký/odborný článek. Jsou-li nalezeny závažné nedostatky, je text rovnou odmítnut.

 2. První fáze recenzního řízení

  V první fázi je příspěvek hodnocen redakcí časopisu. Zkoumá se, zda téma a charakter článku odpovídá zaměření vědeckého časopisu a zároveň zda je rukopis formálně zprávě, tj. že odpovídá pokynům pro autory daného časopisu.

 3. Druhá fáze recenzního řízení

  V druhé fázi řízení dochází k předání rukopisu zpravidla dvou nezávislým recenzentům. Alespoň jeden z nich by neměl být s autorem spjat ať institucionálně, osobně či pracovně. Recenzenti ve svém odborném posudku buď rukopis doporučí, nedoporučí anebo mají připomínky od drobných po zásadní, kdy mohou navrhnout přepracování článku.

 4. Závěrečná fáze

  V případě, kdy se recenzenti neshodnou, či autor na základě připomínek rukopis přepracuje, ale není zřejmé, jestli vyhověl, může být přizván další recenzent. Nakonec ale téměř vždy má poslední slovo šéfredaktor odborného časopisu, který rozhodne, zdali článek bude nebo nebude vydán.

Každá redakce odborného časopisu publikuje podmínky recenzního řízení (zpravidla online), kde deklaruje typ řízení, formální požadavky a průběh řízení.

Odkazy

Reference

 1. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. RECENZNÍ ŘÍZENÍ [Elektronický dokument]. 2012 [cit. 2.2.2015]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/pdf/recenzni_rizeni.pdf
 2. Pro Inflow Časopis pro informační vědy [online]. © 2009–2015 [cit. 2015-01-20]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz
 3. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2015. ISSN 0862-8351. Dostupné z: http://revue.nulk.cz

Použitá literaturua