Rozvoj psychologie práce a organizace

Verze z 19. 11. 2015, 17:20, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • 1912 MúnsterbergPsychologie a hospodářský život (psychotechnika)
 • zjišťování schopností člověka a výběr lidí pro různá povolání
 • pracovní příprava, výcvik
 • racionalizace práce a pracovního prostředí
 • rozbory práce a pracovní studie
 • pak změny v pracovních činnostech – rozvoj techniky a technologií, hlavně informační
 • dnes jedna ze speciálních psychologických věd
 • kontext – svět práce
 • proces – aplikace poznatků v oblasti práce a organizace
 • obsah – schopnosti, motivace, spokojenosti
 • předmětem zájmu – i jednání v organizačních podmínkách, rozšíření vztahového rámce psy práce
 • silný důraz na aplikace – průmysl, obchod, doprava, zemědělství

Zdroje