Snofru

Socha panovníka Snofrua z Egyptského muzea v Káhiře

Snofru (Nebmaat Snofru) byl prvním panovníkem 4. dynastie. Období jeho vlády je spojeno dobou prosperity a sám Snofru byl považován za dobrého a laskavého panovníka, což však nejspíše souvisí s významem jeho jména.[1] Za jeho vlády se Egypt stává mocným státem s propracovanou administrativou, o čemž svědčí např. panovníkova stavební činnost.

Stavební činnost

Snofruovi jsou přisuzovány celkem 4 pyramidy – jedna v Médúmu, jedna v Síle a dvě pyramidy v Dahšúru (Červená pyramida a Lomená pyramida). Pohřben byl pravděpodobně v Červené pyramidě v Dahšúru, avšak jeho mumie se nenašla. Za jeho vlády se změnila konstrukce pyramid na tzv. pravou pyramidu a změn doznal i pyramidový komplex a jeho orientace.[5]

Během jeho vlády bylo také postaveno sedm malých pyramid o velikosti 20 m2 na území celého Egypta, a to většinou na východním břehu Nilu (Elefantina, Sinki, Síla, Behha,Zawíjil el-Mejjtín, Ombos, Nakkáda, Kula, Edfú ). Jedná se o malé pyramidy, které nemají žádné vnitřní prostory a nebyly určeny pro pohřeb, o jejich skutečném významu a funkci se badatelé přou. Mohlo se jednat např. o označení místa kultu slunce nebo místa, kde měl probíhat boj Hora a Sutecha. Tyto pyramidy mohly ale také vyjadřovat autoritu významných center země.

Pouze pyramida v Síle může být však se Snofruem spojována s jistotou, a to na základě nálezu stély a sochy s jeho jménem.[5]

Výpravy

Na základě písemných pramenů (zejména Palermské desky) jsou doložena vojenská tažení do Núbie a Libye za účelem zisku zajatců, dobytka, nerostného bohatství a dalších přírodních zdrojů, a také výprava pro cedrové dřevo do Byblu ve 13.roce jeho vlády.[6]

Za jeho vlády byl těžen tyrkys a měď na Sinaji (ve Wádí Magháře) a mezi jeho aktivity též patří otevření dioritových dolů u Abú Simbelu.

Odkazy

Reference

  1. Bareš, L. - Vachala, B. – Verner, M. 2007: Encyklopedie starověkého Egypta. Praha.
  2. Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B.: 1997. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha
  3. Turínský královský papyrus
  4. Manetho: Aegyptiaka
  5. 5,0 5,1 Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.
  6. Shaw, I. 2010: Dějiny starověkého Egypta. Praha.