Hetepheres I.

Hetepheres I. byla dcerou faraona Huneje, manželkou Snofrua a matkou Chufua.[1]

Královna Hetepheres I. byla zřejmě pohřbena v Dáhšúru, nicméně objevem, který je s ní nejčastěji spojován, je šachta poblíž Velké pyramidy v Gíze, kde sice nebyl nalezen

Křeslo z pohřební výbavy královny Hetepheres I.

její pohřeb, ale byla zde objevena nedotčená pohřební výbava[2], v níž se nacházely např. vzácné kusy nábytku, stříbrné náramky atp.[3] U východní stěny komory byl také nalezen prázdný alabastrový sarkofág.[4] Kromě samotné královniny výbavy zde byla nalezena také travertinová skříňka se čtyřmi přihrádkami s obinadly, napuštěnými natronem - tento nález je někdy považován za předchůdce kanop.[5]

Záhadný nález prázdné hrobky s nedotčenou výbavou vysvětlují badatelé různě. Podle Reisnerovy teorie měla být královna pohřbena v Dásšúru, ale její hrobka byla vyloupena již za vlády Chufuovy a tento panovník pak nařídil přemístit pohřeb do Gízy. M. Lehner navrhuje, že Hetepheres I. měla být pohřbena v Gíze, její hrobka ale nebyla dokončena a část její výbavy byla přenesena do šachty, kde byla nalezena. [6] Dalším názorem, zastávaným H. H. Munchem, je, že vůbec nešlo o místo pohřbu, ale o místo rituálního pohřbu předmětů, použitých během pohřebních rituálů.[7]


  1. Dodson-Hilton 2004: 57
  2. Verner-Bareě-Vachala 1997: 217-218
  3. Wilkinson 2007: 44-46
  4. Bárta 2004: 25
  5. Jirásková 2014: 50
  6. Více např. Verner 2003: 213-216
  7. Bárta 2004: 33

Literatura

Bárta, M. 2004: Záhada nenalezené hrobky: královna Hetepheres (I.) a počátek 4.dynastie, in: Pražské egyptologické studie, suplementa, Praha, 13-34.

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Hassan, S. 1930 :Excavations at Gîza IV. 1932–1933. Cairo: Government Press, Bulâq.

Jirásková, L. 2014: Kanopy v době Staré říše, in: Pražské egyptologické studie XIII, 49-55.

Theis, Christoffer 2010. Der Kenotaph Hetepheres' I. in Giza. KemetI> 2010 (2), 12-17.

Verner, M. 2003: The pyramids, London: Atlantic Books.

Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B.: 1997. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha.

Vincent, Robert K., Jr. and Mark Easton 2010. A new display for a queen: artifacts from the tomb of Queen Hetepheres. In Danforth, Randi (ed.), Preserving Egypt's cultural heritage: the conservation work of the American Research Center in Egypti>, 251-252. San Antonio; Cairo: American Research Center in Egypt.

Wilkinson, T. 2007: Lidé starého Egypta, Praha: Mladá Fronta.

Ziegler, Christiane (ed.) 2008. Queens of Egypt: from Hetepheres to Cleopatrai>. Monaco; Paris: Grimaldi Forum; Somogy.