Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR: Porovnání verzí

Řádek 4: Řádek 4:
 
==Organizační struktura==
 
==Organizační struktura==
 
==Činnost==
 
==Činnost==
 +
Pro splnění svých cílů musí svazek vykazovat určité činnosti. V rámci aktivit SKIP do nich patří:
 +
*tvorba a realizace koncepcí oboru a jeho legislativy
 +
*účast na odborné přípravě specialistů a přispívání k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí
 +
*spolupráce se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností
 +
*rozvoj kontaktů s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, členství v Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA a EBLIDA
 +
*organizace společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky
 +
*vydávání svazového periodika Bulletin SKIP
 +
Mezi konkrétní pravidelné akce organizované SKIP patří:
 +
*celostátní konference "Knihovny současnosti" (spolupořadatel)
 +
*celostátní propagační akce "Týden knihoven"
 +
*"Knihovnická dílna" - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven
 +
*"Noc s Andersenem", "Kde končí svět" - akce podporující dětské čtenářství
 +
*"Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě" - seminář o kooperaci paměťových institucí
 +
*zastupování knihoven ve vztahu k ochranným autorským organizacím při půjčování zvukových dokumentů
 +
*Březen - měsíc čtenářů
 +
*Týden čtení
 +
*Světový den knihy a autorských práv
 +
*Den pro dětskou knihu
 +
*Biblioweb
 +
*Velké říjnové společné čtení
 +
*Knihovnický happening Týdne knihoven
 +
... a další akce v jednotlivých regionech.
 
===Bulletin SKIP===
 
===Bulletin SKIP===
 
SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.<br>
 
SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.<br>
 
V letech 1968-1970 a 1990-2000 vycházel časopis pouze tištěně. Od roku 2001 se k němu přidala také elektronická verze. Od roku 2016 již časopis v tištěné formě nevychází, pouze v elektronické. Výjimkou jsou zvláštní čísla.<br>
 
V letech 1968-1970 a 1990-2000 vycházel časopis pouze tištěně. Od roku 2001 se k němu přidala také elektronická verze. Od roku 2016 již časopis v tištěné formě nevychází, pouze v elektronické. Výjimkou jsou zvláštní čísla.<br>
 
Na svých webových stránkách zprostředkovává SKIP archiv obsahující plné texty článků z elektronické verze časopisu. Zdigitalizované verze tištěných čísel zase volně zpřístupňuje digitální knihovna NK ČR Kramerius.
 
Na svých webových stránkách zprostředkovává SKIP archiv obsahující plné texty článků z elektronické verze časopisu. Zdigitalizované verze tištěných čísel zase volně zpřístupňuje digitální knihovna NK ČR Kramerius.
 +
==Odkazy==
 +
===Reference===
 +
<references/>
 +
===Související články===
 +
===Klíčová slova===

Verze z 30. 8. 2020, 16:56

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky z České republiky. Má charakter občanského sdružení, je tudíž nezisková, členství v ní je dobrovolné a přihlášku do něj si mohou podat jak jednotlivci, tak i instituce. Hlavním účelem existence SKIP je neustálé zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
Svaz byl původně založen v roce 1968 za účelem rozvoje československé informační soustavy. Na základě likvidačního výměru Ministerstva vnitra ČSSR byl však již po dvou letech své existence, v roce 1970, rozpuštěn. Ke znovuobnovení činnosti došlo v roce 1990. Dnes má svaz přes 1500 členů.[1][2]

Organizační struktura

Činnost

Pro splnění svých cílů musí svazek vykazovat určité činnosti. V rámci aktivit SKIP do nich patří:

 • tvorba a realizace koncepcí oboru a jeho legislativy
 • účast na odborné přípravě specialistů a přispívání k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí
 • spolupráce se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností
 • rozvoj kontaktů s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, členství v Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA a EBLIDA
 • organizace společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky
 • vydávání svazového periodika Bulletin SKIP

Mezi konkrétní pravidelné akce organizované SKIP patří:

 • celostátní konference "Knihovny současnosti" (spolupořadatel)
 • celostátní propagační akce "Týden knihoven"
 • "Knihovnická dílna" - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven
 • "Noc s Andersenem", "Kde končí svět" - akce podporující dětské čtenářství
 • "Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě" - seminář o kooperaci paměťových institucí
 • zastupování knihoven ve vztahu k ochranným autorským organizacím při půjčování zvukových dokumentů
 • Březen - měsíc čtenářů
 • Týden čtení
 • Světový den knihy a autorských práv
 • Den pro dětskou knihu
 • Biblioweb
 • Velké říjnové společné čtení
 • Knihovnický happening Týdne knihoven

... a další akce v jednotlivých regionech.

Bulletin SKIP

SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.
V letech 1968-1970 a 1990-2000 vycházel časopis pouze tištěně. Od roku 2001 se k němu přidala také elektronická verze. Od roku 2016 již časopis v tištěné formě nevychází, pouze v elektronické. Výjimkou jsou zvláštní čísla.
Na svých webových stránkách zprostředkovává SKIP archiv obsahující plné texty článků z elektronické verze časopisu. Zdigitalizované verze tištěných čísel zase volně zpřístupňuje digitální knihovna NK ČR Kramerius.

Odkazy

Reference

 1. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online], ©2010-2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [cit. 2020-08-30]. Dostupné z: https://www.skipcr.cz/
 2. JEŽKOVÁ, Veronika, 2009. Poslední vývoj pojetí informační profese. Kladno. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75932/

Související články

Klíčová slova